Nicea

Een stad in klein Azië (huidig Turkije) waar het beroemde Concilie van Nicea werd gehouden op aandringen van Constantijn om enkele discussies in de kerk te beslechten. Resultaat van dit Concilie is de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Zie voor een inleiding: Wikipedia: Nicea

Zie ook het artikel: Het concilie van Nicea: Bedoelingen en thema’s