NIJA

Belofte, intentie. De intentie om hardop of in stelte enkele woorden uit te drukken alvorens met het gebed te beginnen. Bijvoorbeeld: ‘Het is mijn intentie om vier rak'as voor Allah te doen bij het ochtengebed, met mijn gezicht richting de qibla.’