Waarheid

In de bijbel:

Jezus is waarheid

Johannes 1:14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid

Johannes 1:17 De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.

Waarheid maakt vrij

Johannes 8:32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’

Johannes 14:6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.

Gods Geest is Waarheid

1 Johannes 5:6 ... de Geest de waarheid is.

Volgelingen zullen waarheid spreken door Geest van Waarheid

Johannes 17:17Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid.

Johannes16,13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.

Romeinen 9:1 Omdat ik één ben met Christus spreek ik de waarheid, en mijn geweten, geleid door de heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg


In de koran:

2:42 En vermengt de Waarheid niet met de valsheid en verbergt de Waarheid niet terwijl jullie het weten. (Siregar)

2:256