Wadjib

Datgene wat door fiqh gecategoriseerd (ahkam) is als verplicht, maar waarvan enige twijfel is of het gepraktiseerd werd in de koran of in een traditie van onbetwijfeld gezag in tegenstelling tot fard