Wonderen

Zie ook: Tekenen

In de bijbel:

Jezus deed vele wonderen.

In de koran:

5:110 (Gedenkt) toen Allah zei: “O ‘Îsa, zoon van Maryam, gedenk Mijn gunst aan jou en aan jouw moeder toen ik jou versterkte met de Heilige Geest (Djibril) zodat jij met de mensen sprak toen jij in de wieg lag en toen jij met de mensen sprak toen jij in de wieg lag en toen jij volwassen was. En toen Ik jou de Schrift en de Wijsheid en de Taurât en de Indjil onderwees. En toen jij uit klei de gelijkenis van een vogel schiep, met Mijn verlof, en jij blies erin en het werd een vogel, met Mij verlof; en ij genas de blinden en de leprozen, met Mijn verlof. En toen jij de doden deed weerkeren, met Mijn verlof. En toen jij de doden deed weerkeren, met Mijn verlof. En toen Ik de Kinderen van Israël van jou afhield toen jij met de duidelijke Bewijzen tot hen kwam.” En degenen onder hen die ongelovig waren, zeiden: “Dat is niets dan duidelijke tovenarij.”

Artikelen

Mohammed en wonderen l
Wonderen van Het Zoutvat

Gefrabriceerde wonderen:

Van Faithfreedom Nederland:

Bomen die shahadah uitspreken
Koe die de naam Mohammed draagt
Het Wonder van Ankh
Biddende Boom
Allah hier, Allah daar; Allah is overal
Is Allah ook een terrorist?
Het Wonder van de Cactussen
Menselijke Bronchieën doen Shahadah
De Maan die Getuigt van Ali
De Hemel wordt rossig/rooskleurig
Wonder of Toeval?
Baby en boom getuigen
10 Meter Lang Menselijk Skelet Bewijst dat de Koran een Wonder is