answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Hadither dokumenterar hur Muhammed tillät en skamfull utövning. Muhammed tillät kvinnor att amma unga vuxna som inte var deras barn. Enligt hadither blev en man avundsjuk för att hans adopterade son levde i samma hus med hans icke slöjade fru. Hadither ger fulla detaljer.

Sahih Muslim

Bok 008, Nummer 3424:

‘A’isha (må Allah vara nöjd med henne) rapporterade att Sahla bint Suhail kom till Allahs Apostel (må frid vara över honom) och sade: Allahs Budbärare, jag ser på Abu Hudhaifas ansikte (ett uttryck av avsky) när Salim (som är en allierad) kommer (till vårt hus), och Allahs Apostel (må frid vara över honom) sade: Amma honom. Hon sade: Hur kan jag amma honom, han är ju vuxen man? Allahs Budbärare (må frid vara över honom) log och sade: Jag vet redan att han är en ung man. ’Amr har gjort detta tillägg i hans berättande när han deltog i Badrslaget och i Ibn ’Umars berättande (var orden): Allahs Budbärare (må frid vara över honom) skrattade.

Bok 008, Nummer 3425:

‘A’isha (må Allah vara nöjd med henne) rapporterade att Salim, den frigivna slaven till Abu Hadhaifa, levde med honom och hans familj i deras hus. Hon (d.v.s. dottern till Suhail) kom till Allahs Apostel (må frid vara över honom) och sade: Salim har uppnått (puberteten) som män uppnår, och han förstår vad de förstår, och han går in i vårt hus fritt, men jag märker att något (oroar) Abu Hudhaifas hjärta, varpå Allahs Apostel (må frid vara över honom) sade till henne: Amma honom och du kommer att bli olaglig för honom, och (oron) som Abu Hudhaifa känner i hans hjärta kommer att försvinna. Hon gick tillbaka och sade: Jag ammade honom, och vad (som än fanns) i hjärtat på Abu Hudhaifa försvann.

Bok 008, Nummer 3427:

Umm Salama sade till ‘A’isha (må Allah vara nöjd med henne): En ung pojke som är tröskeln till puberteten kommer till dig. Men jag vill inte att han ska komma till mig, varpå ’A’isha (må Allah vara nöjd med henne) sade: Ser du inte i Allahs Budbärare (må frid vara över honom) ett exempel för dig? Hon sade också: Frun till Abu Hudhaifa sade: Allahs Budbärare, Salim kommer till mig och nu han är (vuxen) person, och det är något som (oroar) Abu Hudhaifa om honom, varpå Allahs Budbärare (må frid vara över honom) sade: Amma honom (så att han blir ditt fosterbarn) och han kan komma till dig (fritt).

Bok 008, Nummer 3428:

Zainab dotter till Abu Salama rapporterade: Jag hörde Umm Salama, frun till Allahs Apostel (må frid vara över honom) säga till ‘A’isha: Vid Allah, jag vill inte bli sedd med en ung pojke som har passerat fostrings perioden, varpå hon (’A’isha) sade: Varför är det så? Sahla dotter till Suhail kom till Allahs Budbärare (må frid vara över honom) och sade: Allahs Budbärare, jag svär vid Allah att jag ser på Abu Hudhaifas ansikte (ett avsky) när Salim kommer (in i huset), varpå Allahs Budbärare (må frid vara honom) sade: Amma honom. Hon (Sahla bint Suhail) sade: Han har skägg. Men han (ännu en gång) sade: Amma honom, och det kommer att ta bort vad som finns där (ett uttryck av avsky) på Abu Hudhaifa ansikte. Hon sade: (Jag gjorde det) och, vid Allah, jag kunde inte se (något uttryck på avsky) på Abu Hudhaifas ansikte.

Imam Malik’s Muwatta

Bok 30, Nummer 30.1.8:

Yahya berättade till mig från Malik från Nafi att Safiyya bint Abi Ubayd berättade till honom att Hafsa, umm al-muminin, skickade Asim ibn Abdullah ibn Sad till hennes syster Fatima bint Umar ibn al-Khattab för att hon skulle amma honom tio gånger så att han skulle kunna komma in för att se henne. Hon gjorde det, så brukade han komma in för att se henne.

Bok 30, Nummer 30.2.12:

Yahya berättade till mig från Malik från Ibn Shihab att han frågade om amning av en äldre person. Han sade, ”Urwa ibn az-Zubayr informerade mig att Abu Hudhaifa ibn Utba ibn Rabia, en av kompanjonerna till Allahs Budbärare, må Allah välsigna honom och ge honom frid, var närvarande i Badr, adopterade Salim (som kallades för Salim, mawla till Abu Hudhayfa) som Allahs Budbärare, må Allah välsigna honom och ge honom frid, adopterade Zayd ibn Haritha. Han tänkte sig honom som sin son, och Abu Hudhayfa gifte honom till hans broders syster, Fatima bint al-Walid ibn Utba ibn Rabia, som var vid den tiden en av de första emigranterna. Hon var en de bästa av ogifta Quraysh kvinnorna. När Allah den Upphöjde, skickade ner i Hans Bok vad han hade skickat ner om Zayd ibn Haritha, ’Kalla dem efter deras sanna fäder. Det är mer rättvis inför Allah. Om du inte vet vem som är deras fäder då är de dina bröder i deen och din mawali,’ (Sura 33 ayat 5) personer i denna position var spårad tillbaka till deras fäder. När deras fäder inte var känt, var de spårad tillbaka till deras mawla.

“Sahla bint Suhayl som var fru till Abu Hudhayfa, en av medlemmarna till Amr ibn Luayy stammen, kom till Allahs Budbärare, må Allah välsigna honom och ge honom frid, och sade, ’Allahs Budbärare! Vi ser Salim som en son och han kommer in för att se mig när jag är icke täckt. Vi har bara ett rum, vad tror du om denna situation?’ Allahs Budbärare, må Allah välsigna honom och ge honom frid, sade, ’Ge honom fem drycker av din mjölk och han kommer att bli mahram genom det.’ Hon såg sedan honom som sin fosterson. A’isha umm al-muminin tog detta som prejudikat när män som hon skulle vilja se kom till henne. Hon beordrade sin syster, Umm Kulthum bint Abi Bakr as-Siddiq, och döttrar till hennes bröder att ge mjölk till vilka av männen som hon ville bli tillgänglig för att komma in för att se henne. Resterande fruarna till Profeten, må Allah ge honom välsigna honom och ge honom frid, vägrade att låta någon komma in till dem genom sådan amning. De sade, ’Nej! Vid Allah! Vi tror att vad Allahs Budbärare, må Allah välsigna honom och ge honom frid, beordrade till Sahla bint Suhayl var bara ett överseende gällande amningen av Salim. Nej! Vid Allah! Ingen får komma in till oss genom sådan amning!’

”Det här är vad fruarna till Profeten, må Allah välsigna honom och ge honom frid, trodde om amning av en äldre person.”

Bok 30, Nummer 30.2.13:

Yahya berättade för mig från Malik att Abdullah ibn Dinar sade, “En man kom till Abdullah ibn Umar när jag var med honom på platsen där domar var givna och frågade honom om amning av en äldre person. Abdullah ibn Umar svarade, ’En man kom till Umar ibn al-Khattab och sade, ’jag har en slavflicka och jag brukade ha samlag med henne. Min fru gick till henne och ammade henne. När jag gick till flickan, sa min fru att hålla mig borta, för att hon hade ammat henne!’ Umar sade till honom att SLÅ SIN FRU och gå till hans slavflicka för att släktskap med amning var bara till för amning av unga.’”

Bok 30, Nummer 30.2.14:

Yahya berättade till mig från Malik från Yahya ibn Said att en man sade till Abu Musa al-Ashari, ”jag drack lite mjölk från min frus bröst och det gick till min mage.” Abu Musa sade, ”jag kan bara tro att hon är haram för dig.” Abdullah ibn Masud sade, ”Hör på vilken åsikt som du säger till mannen.” Abu Musa sade, ”Vad är din åsikt?” Abdullah ibn Masud sade, ”Det finns bara släktskap genom amning under första två åren.”

Abu Musa sade, ”Fråga mig inte om någonting medan denna lärda man är bland er.”

Låt oss summera datan.

1. Muhammed beordrade en gift kvinna att amma hennes frus adopterade son, trots att han hade nått puberteten.
2. Aisha förstod det som att hon kunde amma män som hon ville möta.
3. Aisha gav råd till hennes syster och syskonbarn att göra det samma för att ge män tillgång till att gå in till dem.
4. Muhammeds fruar talade emot denna utövning menande att Muhammed beordrade det bara för Sahla.
5. Andra som Umar och Ibn Masud sa att släktskap är begränsad till amning av ett barn till första två åren. Efter det blir mjölken bara mat till barnet.
6. Umar gav order till en man att slå sin fru för att hon hade ammat sin slavflicka med intentionen av att slavflickan skulle bli olaglig för hennes make.

Vad än tolkningen av Aisha, Umar och Ibn Masud må ha givits till Muhammeds instruktioner senare (korrekt eller icke korrekt), faktumet att Muhammed gav en order till en kvinna att amma en ung man är skamfull och minst sagt vidrigt.

Av Sam Shamoun
Översatt av Team Sverige, originalet kan hittas här.
Kontakta oss