answering-islam en kristen-muslimsk dialog

En kritisk studie av hur Jungfru Maria blev havande med Herren Jesus enligt Islam

Somliga muslimer brukar citera följande text från Nya Testamentet, som berättar hur Jungfru Maria blev havande med Herren Jesus, och anklagar en viss del av redogörelsen för att vara stötande och perver

Luk 1:26-38
I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig." Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln till henne: "Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut." Maria sade till ängeln: "Hur skall detta kunna ske?  Ingen man har rört mig". Ängeln svarade henne: "Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt." Maria sade: "Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. (Folkbibeln)

Muslimen menar att ängelns svar – ”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig” – är stötande och pervers: De påstår att detta på något konstigt sätt innebär en sexuell kontakt mellan den Heliga Anden och den välsignade Jungfrun! Första gången jag hörde det här argumentet föll jag i skratt av min stora förvåning och kom i nästa sekund att tänka på aposteln Paulus ord:

Tit 1:15
För de rena är allting rent, men för de orena, för dem som inte tror, är ingenting rent, utan hos dem är både förstånd och samvete orenade. (Folkbibeln)

För den som är oren är allting orent för att deras förstånd är orenat, liksom deras samvete! Hur kan man ens tro att ängeln i Lukas pratar om en sexuell relation mellan Anden och Jungfrun? En närmare titt på Koranen förklarar varför muslimer ser på denna historia med perversa ögon. Koranen säger nämligen att ängeln Gabriel (alt. Allah) blåste in i Jungfru Marias könsorgan för att låta henne bli havande med Herren Jesus, vilket jag ska påvisa i denna artikel.

Vi börjar med att läsa följande koraniska text som skildrar den islamistiska versionen gällande hur Jungfru Maria blev havande med Herren Jesus:

19:16-23
Nämn i skriften Maria. Hon drog sig undan från sin familj, till en östlig plats. Medan en barriär avskilde henne från dem, sände vi vår Ande till henne. Han gick till henne i form av en människa. Hon sa, "Jag söker skydd hos Den Nådigaste, om att du må vara rättfärdig." Han sa, "Jag är din Herres budbärare för att ge dig en ren son." Hon sa, "Hur skulle jag kunna få en son när ingen man har rört mig; jag har aldrig varit okysk." Han sa, "Så sa din Herre, 'Det är enkelt för Mig. Vi kommer att göra honom till ett tecken för människorna, och en nåd från oss. Detta är en förutbestämd sak.'" När hon förlöste honom drog hon sig undan till ett ställe som låg långt borta. Hennes verkar kom till henne vid stammen av ett palmträd. Hon sa, "(Jag skäms så;) jag önskar att jag vore död innan det här hände, och helt bortglömd." (Khalifa)

Koranen säger att Allah sänder en Ande, i form av en människa, till Jungfru Maria för att meddela henne nyheten om att hon ska bli havande och föda Herren Jesus fastän ingen man har rört henne. Enligt traditionell muslimska utläggningar, såsom Ibn Abbas, Ibn Kathir och de två Jalal, refererar Anden till ängeln Gabriel (vilket överensstämmer med Lukas redogörelse). I sin utläggning, på verserna 22-23 i texten ovan, förmedlar Ibn Kathir att Allah sände Gabriel för att blåsa in i Marias könsorgan:

Befruktningen och Födelsen

Allah, den Upphöjde, informerar om Maria, att när Gabriel hade talat med henne om vad Allah sagt, accepterade hon Allah beslut. Många lärda av de föregångna (Salaf) har nämnt att vid denna tidpunkt blåste ängeln (som var Gabriel) i öppningen av plagget som hon bar. Andedräkten for framåt tills det for IN I HENNES VAGINA och hon blev havande med barnet genom Allahs tillåtelse…” [vår översättning] (Ibn Kathirs utläggning på 19:22-23)

En annan koranisk text som nämner berättelsen om hur Jungfru Maria blev havande med Herren Jesus är:

3:42-47
Änglarna sa, "O Maria, GUD har valt dig och renat dig. Av alla kvinnor har Han valt dig. O Maria, du ska underkasta dig din Herre, prostrera, och buga dig med de som bugar sig." Detta är nyheter från det förflutna som vi uppenbarar för dig. Du var inte där när de drog sina lotter för att utse Marias förmyndare. Du var inte närvarande när de argumenterade med varandra. Änglarna sa, "O Maria, GUD ger dig goda nyheter: ett Ord från Honom vars namn är Messias, Jesus, Marias son. Han kommer att vara framstående i detta livet och i Livet Efter Detta, och en av dem som står Mig närmast. Han kommer att tala till människorna från krubban, och även som vuxen; han kommer att vara en av de rättfärdiga." Hon sa, "Min Herre, hur ska jag kunna få en son när ingen man har rört mig?" Han sa, "GUD skapar således vad Han vill. För att få någonting gjort säger Han helt enkelt till det, 'Var', och det är. (Khalifa)

Imam Abu 'Abdullah al-Qurtubi (död 1273 e.Kr.), en eminent muslimsk lärd som specialiserade sig inom islamistisk rättsvetenskap (fiqh) och traditionsvetenskap (ahadith), är främst känd för sin massiva utläggning av Koranen (Tafsir al Jami’ li-ahkam al-Qur’an) som kommer i 20 volymer. I sin utläggning på ovannämnda koraniska text förmedlar han märkliga detaljer om hur Jungfru Maria blev havande:

”… Och somliga (lärda) har sagt: Gabriels andedräkt hamnade i hennes livmoder så blev hon gravid. Och somliga (lärda) har sagt: Det kan inte vara möjligt att skapelsen blir till genom Gabriels andedräkt för att då blir han (barnet) delvis från änglar och delvis från människan, utan anledningen (till att Gabriel andades in i Maria) var för att när Allah skapade Adam och tog ett förbund med hans ättlingar så placerade (Allah) delar av vattnet (sperma) i fädernas ryggrader och resten (av sperman) i mödrarnas livmoder så när de olika vattnen möts skapas ett barn, och den upphöjde Allah placerade de båda vattnen i Maria: en del i hennes livmoder och en del i hennes ryggrad, så blåste Gabriel (i hennes vagina) tills hon fick orgasm; för att en kvinna kan inte bli gravid om hon inte får orgasm, så när hennes orgasm på grund av Gabriels andedräkt hamnade vattnet (sperman) som fanns i hennes ryggrad i hennes livmoder och så blandades vattnen och så blev hon gravid…” [vår översättning från arabiskan] (Imam Al-Qurtubis utläggning på 3:47)

Imam Al-Qurtubi förmedlar att åsikten som somliga lärda har haft, att Gabriels andedräkt orsakade Marias befruktning, kan inte vara möjlig för att då skulle Herren Jesus härstamma från både ängeln Gabriel och människan Maria. En annan grupp lärda, inklusive Al-Qurtubi, förklarar istället att både män och kvinnor har sperma som med nödvändighet måste blandas för att ett barn ska kunna bli till (detta överensstämmer med vad Koranen och Muhammed lär, se den här (*) artikeln). Den senare lärda gruppen, som inkluderar Al-Qurtubi, säger vidare att Allah lät både den manliga och kvinnliga sperman hamna i Marias kropp och dessa förenades genom att hon fick orgasm när Gabriel blåste in i hennes könsorgan, vilket orsakade Herren Jesus blivande!

Somliga muslimer kanske invänder mot ovannämnda perversa data med argumentet att detta inte nämns i Koranen.

För det första: Notera att Ibn Kathir säger att många lärda av de föregångna (Salaf, vilket refererar till de tre första generationerna muslimer) förespråkade detta. Muhammed säger dessutom att de tre första generationerna muslimer (Salaf) är de bästa muslimerna, se följande hadith (Sahih Bukhari Volym 8, Bok 78, Nummer 652) för bevis.

För det andra: Imam Al-Qurtubi som är en eminent lärd, som på sin meritlista innehar en djup kunskap om islamistisk rättsvetenskap och traditionskunskap, betonar att hans utläggning även förespråkas av en grupp andra lärda. Har dessa, många tidiga, muslimska lärda fel och varför skulle de hitta på något så pass perverst? 

För det tredje: Både Koranen och Muhammed lär att en kvinna har sperma som med nödvändighet måste blandas med den manliga sperman för att orsaka graviditet.

För det fjärde: Denna perversa information nämns även tydligt i två koraniska texter (21:91 & 66:12)! Men i dessa fall är det dessvärre Allah själv som penetrerar Marias könsorgan! Vi börjar med att läsa verserna på svenska såsom den svenske imamen, Mohammed Knut Bernstöm, har översatt de från den arabiska grundtexten:

21:91
OCH [MINNS] henne som bevarade sin jungfrudom. Vi andades IN I HENNE något av Vår ande och Vi gjorde henne och hennes son till ett tecken för alla folk. (Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap)

66:12
Ännu ett exempel har de i Maria, 'Imrans dotter; Hon bevarade sin oskuld och Vi andades IN I [HENNES KROPP] något av Vår ande. Hon trodde på sin Herres ord och på Hans uppenbarelser och hon var en av dem som ödmjukt böjer sig under Hans vilja. (Mohammed Knut Bernstöm, Koranens budskap)

Notera att Bernströms översättning hävdar att Allah andades ”in i henne” och ”in i [hennes kropp]”. Jämför vi Bernströms översättning med den arabiska grundtexten inser vi att han medvetet missrepresentarar grundtexten som klart och tydligt säger att Allah andades in i Jungfru Marias könsorgan. Men först, låt oss också se vad Khalifas översättning förmedlar:

21:91
Vad den som bibehöll sin oskuld beträffar, blåste vi in i henne av vår ande, och gjorde således henne och hennes son till ett tecken för hela världen. (Khalifa)

66:12
Även Maria, Amramiten. Hon bibehöll sin kyskhet, sedan blåste vi in i henne av vår ande. Hon trodde på sin Herres ord och Hans skrifter; hon var lydig. (Khalifa)

Även Khalifas översättning förmedlar att det var ”in i henne” som Allah blåste, vilket liksom Bernstöms översättning är en tydlig missrepresentation av den arabiska grunstexten. Här följer verserna på arabiska:

 [21:91]  وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِين

[66:12]  وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ

Här följer de arabiska verserna i svenska bokstäver:

[21:91] Wa allatee ahsanat farjaha fanafakhna feeha min roohina wa jaAAalnaha wa ibnaha ayatan lilAAalameena

[66:12] Wa maryama ibnata AAimrana allatee ahsanat farjaha fanafakhna feehi min roohina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat mina alqaniteena

Här följer vår litterära översättning:

[21:91] Och hon som skyddade sin vagina så vi blåste in i henne av vår ande och vi gjorde hennes son ett tecken för världen

[66:12] Och Maria dotter till Imran som skyddade sin vagina så vi blåste in i den av vår ande och hon trodde på hennes herres ord och hans böcker och var av de lydiga

Det arabiska ordet ”farjaha” (فَرْجَهَا) är en feminin böjning av ordet ”farj” (فَرْج) som betyder ”den yttre delen av en kvinnas sexuella organ”, detta enligt följande islamiska lexikon (Sakhr):

 

Här följer ytterligare ett engelskt-arabiskt uppslagsverk (Ectaco) som visar att ordet ”farj” betyder ”vagina” och (*; *). Se också följande (*; *) men se till att du klistrar in det arabiska ordet الفرج i vänster ruta sen klickar du på ”translate”, vilket kommer visa att ordet betyder ”vagina”.

Koranen (21:91; 66:12) säger alltså att Allah penetrerar Jungfru Marias könsorgan med sin andedräkt, vilket resulterar i att hon blir havande med Herren Jesus! Kan man verkligen med detta i minne hävda att Herren Jesus, enligt Islam, föddes av en Jungfru eller orörd kvinna?

Vi vill slutligen lyfta fram få punkter som i viss mån står utanför ämnet:

Ibn Kathir, Imam Al-Qurtubi och majoriteten av de tidigaste lärda muslimerna, i sina utläggningar av Koranen 19:16-23, förmedlar att det var ängeln Gabriel som uppenbarade sig för Maria och blåste in i hennes könsorgan i syfte att göra henne havande med Herren Jesus. Samtidigt säger Koranen 21:91; 66:12 att det var Allah själv som blåste in i Marias könsorgan. Innebär inte detta att ängeln Gabriel är Allah?

Koran 21:91; 66:12 säger att Allah blåste in i Maria något av hans ande. Innebär inte detta att Herren Jesus består av något som är av Allah? Innebär inte detta i sin tur att Herren Jesus äger det som utgör Allah? Faktum är att Koranen 4:171 säger att Herren Jesus är av Allahs ande och därtill Allah ord:

4:171
EFTERFÖLJARE av tidigare uppenbarelser! Gå inte till överdrift i [utövningen av] er religion och påstå inte om Gud annat än det som är sant! Kristus Jesus, Marias son, var Guds Sändebud och HANS ANDE förkunnat för Maria och ANDE AV HANS [ANDE]. Tro därför på Gud och Hans sändebud och säg inte: "[Gud är] tre." Upphör för ert eget bästa! Gud är den Ende Guden. Stor är Han i Sin härlighet, fjärran från [tanken] att Han skulle ha en son! Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Ingen behöver en ytterligare beskyddare utöver Gud. (Mohammed Knut Bernström, Koranen budskap)

För vidare läsning om vem Herren Jesus är enligt Koranen se denna (*) artikel.

Team Sverige,
Kontakta oss