answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Läran från Hadith: Flugans vingar

Berättat av Abu Huraira:

Profeten sade: "Om en husfluga faller i drycken för någon av er, skall han doppa den (i drycken), eftersom en av dess vingar har en sjukdom och den andra har ett botemedel mot sjukdomen." (Sahih Al-Bukhari: Volym 4, Bok 54, Nummer 537)

Här kommer vad den medicinska världen säger:

"Det finns många bakterier och parasiter som angriper flugan, flugan blir en viktig faktor i att sprida många sjukdomar genom att röra ytor med dess ben eller saliv. Efter att gått på mycket avföring, kan flugor bära upp till, så många som, 6 miljoner bakterier på fötterna. SÅ VAR FÖRSIKTIG MED MAT SOM HAR BERÖRTS AV EN FLUGA! Här är lite information om de sjukdomar som vissa flugor kan sprida. (fetstilen är min)

Även om det skulle finnas en sådan sjukdom som bara bärs på en vinge av en fluga, och motgiftet som alltid kommer på den andra vingen (vilken bakteriolog som helst skulle avvisa en sådan teori som omöjlig), hur är det med alla andra sjukdomar på flugans fötter? Varför talar Muhammed om vingarna, när huvud smittkällan är flugornas fötter?

En annan hemsida säger följande om flugor:

... De två bevingade flugor utgör en större ordning av insekter och finns över 110 000 olika arter är kända över hela världen. Denna grupp utgör en av de mest specialiserade insekters ordning och många arter är av stor betydelse i fråga om människors välgång. Om det är något som är så "ofarligt som en fluga", är det verkligen inte den vanliga husflugan eller någon av dess släkt.

Sjukdomar som t.ex. malaria, dysenteri, sömnsjuka, flodblindhet, elefantiasis och gula febern transporteras eller överförs från människa till människa genom blodsugandet av de tvåvingade flugorna. Många andra sjukdomar överförs mekaniskt av flugor på grund av vanan som visas av många arter med sugande vätska från exkrementer och annat ruttnande organiskt material som landar på och utspys på din mat.

Flugan gjordes för att fördela kvantiteter av patogena sjukdomsorganismer. Dess 6 fötter är utrustade med borst och klibbiga kuddar och dess snabel är hårig. En klibbig vätska kommer ut av de ihåliga hårstråna på fötterna så att de kan gå upp och ner och på glas, etc. Flugans matsmältningskanal är en inkubator för bakterier! Min moder började lära mig IPM kontroll när jag var en ung pojke. Hon sa, "Stäng dörren, du får flugorna att komma in!" Detta är fortfarande goda råd - ännu bättre är att ha en annan dörr som en extra barriär mot flugor.

… En väl matad fluga lämnar sin avföring minst en gång var 5:e minut.

(Källa: http://www.thebestcontrol.com/bugstop/control_flies.htm; fetstil är deras, understrykningar är mina)

Utan tvekan, stressen som flugan skulle få av dränkningen, skulle bara få den att kräkas och bajsa ännu mer, släppa en extra portion av bakterier i din drink!

Den första av de ovanstående länkarna ger ännu mer detaljerad lista över sjukdomar som överföras av flugor:

Leishmaniasis

Sjukdomen finns i Sydamerika, Afrika, den Indiska subkontinenten och Europa. Det orsakas av en parasitisk protozo som överförs genom bett av sandflugor.
Symptomen på denna sjukdom inkluderar vanligen, feber, svaghet, svullen mjälte och hudsår. Det finns ingen behandling för denna sjukdom, den äter bort din hud.

Onchocerciasis (Flodblindhet)

Onchocerciasis, även känd som flodblindhet, är en smittsam orsak till blindhet. Den bärs av nematoder (rundmaskar) som sprids av en simulim, svart fluga. Den hittas i Sydamerika och Afrika. En bit från denna insekt överför masken till offret. Drogen invermectni har hjälpt att stoppa utvecklingen av denna sjukdom.


Afrikansk Trypanosomiasis

Detta är en sömnsjuka och epidemi som orsakas av blodparasit urdjuret Trypanosoma.
Den överförs av salivkörtlarna hos smittade tsetseflugor i Afrika. Symtomen omfattar en kokningliknande sår på betet, feber, huvudvärk och svår illamående.
Behandlingen bör genomgås i de tidiga stadierna av sjukdomen, med hjälp av antiparasit droger.


Bartonellosis

Den hittas i Sydamerika. Denna sjukdom orsakas av en rickettsia organism och överförs med sandflugans bett.
Offren är oftast utmattade från anemi och upplever en hög feber och vårtliknande hudutslag på huden.
Behandlingen är tillgänglig.

Myiasis

Denna sjukdom sker oftast på djur, såsom hundar, får och kor. Men ibland kan den hittas hos människor och den bärs av ostflugor.
Den överförs genom en fluga som placerar sina ägg på huden hos en annan organism. Larverna kan gräva in i huden eller tränga sig genom öppna sår.
Symtomen omfattar våldsamma magsmärtor, illamående, kräkningar och diarré med blodig uttömning.
Det finns idag ingen behandling för denna sjukdom (på människor; på djur används insektsgift) förutom att antingen låta larverna växa eller att ta bort det genom att förleda de.


Tyfoid

Flugor som rotar runt avföring kan stöta på bakterier som kallas Salmonella Typhi, som kan komma från en person som sprider det.
Denna sjukdom är en typ av feber. Symtomen omfattar en kroppstemperatur på, så hög som, 103° till 104° F (39° till 40° C), svaghet, magsmärtor, huvudvärk, och/eller aptitlöshet. Denna sjukdom kan hittas i hela världen utom i industriländer som USA, Västeuropa och Japan. Den kan behandlas med läkemedlet kloromycetin eller ampicillin för dem som smittas med bakterier som är immuna mot kloromycetin.

Dysenteri

Denna är en kronisk sjukdom som påverkar tjocktarmen hos människan. Parasiten Entamoeba Histolytica är orsaken till denna sjukdom. Denna särskilda parasit kan hittas i okokt kött och kan transporteras av flugor.
Denna sjukdom är karakteristiskt för svår diarré och svåra magkramper. Kan behandlas med läkemedel som innehåller metronidazol eller ementine.


Lepra

Lepra, även känd som Hansens sjukdom (spetälska) är en kronisk infektion som drabbar främst huden. Den orsakas av bakterien Mycobacterium Leprae, (från ruttnade livsmedel) som kan bäras av flugor.
Ett tidigt symtom är anestesi (eller okänslighet) på en hudbit. Vissa muskler kan förlamas. På grund av vissa nervers okänslighet så kan man inte märka skador på området.
Denna sjukdom är i allmänhet sällsynt nuförtiden men det betyder inte att den inte existerar. Ett vaccin för spetälska utvecklas nu.

Översatt av Team Sverige, originalet kan hittas här.
Kontakta oss