answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Svarta människor enligt Islam

Vi vet, tyvärr, att svarta människor har undervärderats på grund av deras hudfärg genom historiens gång (och detta sker även idag, om än inte i lika stor omfattning som tidigare). Att en människa undervärderas och förtrycks på grund av sin hudfärg är verkligen hemskt. Endast primitiva och i någon mening onda människor skulle kunna göra något sådant. 

Islam har faktiskt en hel del att säga om svarta människor. Och det är inte bra saker som sägs om svarta människor. Utan Islam, liksom primitiva och onda människor, undervärderar svarta människor på grund av deras hudfärg. Detta bevisar att Islam inte alls är av ett gudomligt ursprung utan har sina rötter i en hemsk, ond och rasistisk människosyn. 

Låt oss börja med att läsa ur Koranen. Följande verser säger att människor som på domedagen kommer att få tillträde till paradiset (då de varit troende) kommer att bli vita, medan de som blir dömda till helveten kommer att bli svarta: 

3:106
den Dag, då [någras] ansikten skall stråla av ljus och [andras] skall mörkna. Och till dem vilkas ansikten har mörknat [skall sägas:] "Ni förnekade ju tron efter att ha antagit den? Smaka då straffet för er förnekelse!" (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap) 

Den svensk-muslimske imamen, Bernström, ska (som vanligt) försöka försköna koranens verser genom sin mycket märkliga översättning. Enligt hans översättning heter det att på domedagen ska någras ansikten ”stråla av ljus” och andras ”skall mörkna”. Detta är en försköning. Den arabiska grundtexten säger: 

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

Vi har markerat och strukit under orden som handlar om ansiktenas tillstånd. Dessa ord betyder ordagrant ”ska bli vita” och ”och bli svarta”. Läser man engelska översättningar av denna vers ser man att vår översättning är riktig medan Bernström är en försköning. Se följande engelska översättningar: 

Yusuf Ali: ”On the Day when some faces will be white, and some faces will be black…”

 

Hilali-Khan: ”On the Day (i.e. the Day of Resurrection) when some faces will become white and some faces will become black…”

 

Shakir: ”On the day when (some) faces shall turn white and (some) faces shall turn black…”

 

Rodwell: ”On THE DAY when faces shall turn white, and faces shall turn black!...”

 

Sale: ”On the day [of resurrection some] faces shall become white, and [other] faces shall become black…” 

Alla ovannämnda engelska översättningarna återger grundtexten med orden ”vit” och ”svart”. Kan muslimer förklara varför Koranen säger att människor som blir dömda till helvetet kommer att bli svarta? Varför kan inte var och en som blir dömd till helvetet få behålla den hudfärg denne är född med? Och varför ska människor som kommer in i paradiset bli vita? Med andra ord: den svarta hudfärgen, till skillnad från den vita, är så pass undervärderad enligt Koranen att den hör hemma i helvetet. Detta upprepas även i följande koraniska vers: 

39:60
Och på Uppståndelsens dag skall du se den dystra uppsynen hos dem som satte ihop lögner om Gud. Är inte helvetet det [rätta] tillhållet för de högmodiga? (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap) 

Och precis som i förra fallet så vill Bernström försköna Koranen genom att dölja grundtextens hemska sanning genom en översättning som döljer sanningen. Den arabiska grundtexten säger: 

 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ

 Det markerade och understrukna ordet, som Bernström översatt som ”dystra uppsynen”, betyder ordagrant ”blir svarta”, dvs. att på domedagen ska ansiktena på de som ljugit om Gud bli svarta.  

Yusuf Ali: ”On the Day of Judgment wilt thou see those who told lies against God; - their faces will be turned black; Is there not in Hell an abode for the Haughty?”

 

Hilali-Khan: ”And on the Day of Resurrection you will see those who lied against Allah (i.e. attributed to Him sons, partners, etc.) their faces will be black. Is there not in Hell an abode for the arrogant ones?”

 

Shakir: ”And on the day of resurrection you shall see those who lied against Allah; their faces shall be blackened. Is there not in hell an abode for the proud?”

 

Rodwell: ”And on the resurrection day, thou shalt see those who have lied of God, with their faces black. Is there not an abode in Hell for the arrogant?”

 

Sale: ”On the day of resurrection thou shalt see the faces of those who have uttered lies concerning God, become black: Is there not an abode [prepared] in hell for the arrogant?” 

En del muslimer kommer säkert hävda att detta bara är ett bildligt uttryck. Så kan det vara, men vad har vi för bevis för det? Vart någonstans i verserna ifråga står det att detta är ett bildligt uttryck? Och om vi läser följande utläggning (på 18:29) från Ibn Kathir så förses vi med en tolkning från tidiga muslimer som visar att detta inte är ett bildligt uttryck utan att människor i helvetet kommer verkligen att bli svarta: 

”… (Och om de frågar efter dricka, kommer de beviljas vatten som Al-Muhl, som kommer bränna deras ansikten.) Ibn Abbas sade: ’Al-Muhl är tjockt vatten som liknar sedimentet i oljan.’ Mujahid sade, ’Det är som blod och var.’ Ikrimah sade: Det är saken som är hettas till den ultimata temperaturen.’… Ad-Dahhak sade, ’Vattnet i helvetet är svart, och helvetet själv är svart och dess invånare är svarta.’ Dessa kommentarer motsäger inte varandra, för Al-Muhl inkluderar alla dessa obehagliga karaktäristiska: helvetet är svart, luktar ont, tjock och het…” (ur Ibn Khatirs kommentar på 18:29, länk

Notera att Ibn Kathir citerar Ad-Dahhak (som var en av de första muslimerna) som klart och tydligt säger att människorna i helvetet kommer att vara svarta. Återigen, varför kommer alla människor i helvetet att vara svarta? Detta måste betyda att enligt Islam anses den svarta hudfärgen vara undervärderad och likställs med helvetets invånare vilka enligt Islam, rent kategoriskt, är de värsta av skapelserna! 

Om vi dessutom läser i den autentiska islamiska ahadtih litteraturen så finner vi mer belägg för att den svarta hudfärgen är undervärderad enligt Islam. Och detta ger oss bekräftelse på att de koraniska verserna, som vi har citerat, inte alls är bildliga uttalanden utan verkligen bokstavliga, och betyder ordagrant vad de säger: att den svarta hudfärgen är något som alla helvetets invånare ska få och detta visar oss att Islam betraktar svarta hudfärgen som undervärderad. Låt oss titta på dessa ahadtih

I följande ahadith kallar Muhammed etiopiers huvuden för russin!  

”Berättad av Anas: Profeten sade: Lyssna på och lyd (era ledare), även om en etiopisk vars huvud är som ett russin blev er ledare.” (Sahih Bukhari, Volym 1, Bok 11, Nummer 662) 

”Berättad av Anas bin Malik: Allahs apostel sade: Ni bör lyssna på och lyda era ledare även om han är en etiopisk (svart) slav vars huvud ser ut som ett russin.” (Sahih Bukhari, Volym 9, Bok 89, Nummer 256) 

Notera hur Muhammed, enligt traditionerna ovan, liknar en svart mans huvud med ett russin! Vad är det här för retorik! Visar inte detta en implicit ton av undervärdering av den svarta människan?!  

Följande ahadith är slående och visar onekligen att den svarte är undervärderad den vite enligt Muhammeds värld:                     

”(1602) Sayyidina Jabir berättade att en slav kom till Profeten och erbjöd honom ett löfte om lojalitet gällande hijrah (migrationen från Mecka). Profeten förstod inte först att han var en slav. Men hans herre kom, och Profeten sa då till honom: ’Sälj honom till mig.’ Så Muhammed köpte den vita slaven med två svarta slavar och därefter accepterade han inte någons löfte om lojalitet tills han hade frågat om personen är en slav.” (Jami’ Tirmidhi, vol.1, Chapters on Jihad, s.680)

 

”Berättad av Jabir ibn Abdullah: Det kom en slav och erbjöd lojalitet till Allahs apostel (frid vare över honom) gällande migrationen. Han (profeten) visste inte att han var en slav. Sedan kom hans herre och krävde honom tillbaka, då sade Allahs apostel: sälj honom till mig. Och han köpte honom för två svarta slavar, och han accepterade därefter inte lojalitet från någon innan han hade frågat om han var en slav (eller en fri man).” (Sahih Muslim, Bok 10, Nummer 3901) 

Dessa två traditioner visare onekligen att Muhammed ansåg att svarta är mindre värda, och undervärderade, vita. Han säljer två svarta slavar mot en vit slav! Alltså, en person som var en vit slav kom till Muhammed och ville ansluta sig till honom. Muhammed accepterade honom men utan att veta att han är slav. Och som slav så ägs ju han av sin herre, och Muhammed har ingen rätt till honom. Så när Muhammed får veta detta, då slavens herre framträder, så säger Muhammed att han vill köpa honom så att den vita slaven kan följa Muhammed. Vad betalar Muhammed för en vit slav? Jo, han betalar med två svarta! Detta bekräftar igen att Islam och Muhammed undervärderar den svarta hudfärgen. 

I följande ahadith säger Muhammed att han drömde om en svart kvinna som han tolkade som en symbol för en smittsam sjukdom! Så det svarta betyder sjukdom i Muhammed illusoriska värld. 

”Berättad av Abdullah: Profeten sade: Jag såg (i en dröm) att en svart kvinna med ovårdat hår gick ut ur Medina och bosatte sig i Mahai’a, dvs. Al-Juhfa. Jag tolkade att detta är en symbol av en epidemi i Medina som kommer att förflyttas till den där platsen (Al-Juhfa).” (Sahih Bukhari, Volym 9, Bok 87, Nummer 161) 

Berättad av Salims fader: Profeten sade: Jag såg (i en dröm) att en svart kvinna med ovårdat hår gick ut ur Medina och bosatte sig i Mahai’a. Jag tolkade att detta är en symbol av en epidemi i Medina som kommer att förflyttas till Mahai’a, nämligen Al-Juhfa.” (Sahih Bukhari, Volym 9, Bok 87, Nummer 163) 

Den muslimske biografiskrivaren Qadi Iyad rapporterar i sitt verk en tradition från en tidig muslim som säger att den som säger att Muhammed var svart ska dödas! 

”Ahmad ibn Sulayman, Sahnun kompanjon, sade: "Den som säger att Profeten var svart bör dödas.” (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Trans. Aisha Abdarrahman Bewley, s.375) 

Notera allvarligheten i att säga att Muhammed var svart: man måste dödas för det! 

Muhammed lärde även att svarta hundar, till skillnad från gula eller röda hundar, är djävlar! 

”Abu Dharr rapporterade: Allahs budbärare (må frid vara över honom) sade: ’När någon av er står redo för att be… och det inte finns en sak i storlek av en sadel framför honom som skymmer honom, då kommer hans bön att avbrytas genom att en åsna, kvinna eller svart hund passerar förbi honom.’ Jag sade: ’Abu Dharr, vad finns i en svart hund som skiljer den från en röd eller gul hund?’ Han sade: ’O min faders son, jag frågade Allahs budbärare (må frid vara över honom) det som du frågade mig, och han sade: Den svarta hunden är en djävul.’” (Sahih Muslim, Bok 4, Nummer 1032) 

3210. Abu Dharr (må Allah vara nöjd med honom) rapporteras ha sagt: ’Jag frågade Allahs budbärare (Allahs frid och väldignelse vara över honom) angående den svarta hunden. Han sade: Det är en djävul.” (Sunan Ibn-e-Majah, vol.4, The Book of Games, Chapter No.4: The game of dog of the magian and complete black dog, s.396) 

Så Muhammed visar, återigen, att den svarta färgen är ond och har med djävlar att göra! 

Följande hadith säger att en pojke var besatt och Muhammad slog pojken på bröstet och då spydde han upp en svart valp: 

”Ibn Abbas sade: ’En kvinna hämtade sin son som var besatt. Profeten slog honom på bröstet och ungen spydde upp en svart valp och blev helad…” (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Trans. Aisha Abdarrahman Bewley, s.179) 

Det går förstås att skratta åt den skrattretande lögnen att folk spyr upp valpar, men man bör inte skratta åt det faktum att Muhammed och Islam undervärderar och smutskastar den svarta färgen samt att Koranen säger att helvetets invånare är svarta. Detta påvisar oss att Islam är en rasistisk religion som undervärderar en hel hudfärg! 

Team Sverige, 
Kontakta oss