answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Kan en vara en troende på Gud och motsäga Muhammed på samma gång?

Koran Felaktighet och Motsägning

Koranen gör följande anspråk:

Du kommer inte att hitta något folk som tror på Gud och på Sista Dagen, älskar dem som motsäger Gud och Hans Apostel, även fast de var deras fäder och deras söner eller deras bröder eller deras släkt.  För sådana har Han skrivit Tro i deras hjärtan och styrkt dem med en ande från Sig själv. Och Han kommer att tillåta dem till Gården under Floderna som flödar för att bo där (för evigt). Gud kommer att vara nöjd med dem och de med Honom. De är Guds grupp. Sannerligen är det Guds grupp som kommer att få Lycka. Sura 58:22 Yusuf Ali

Du kommer att hitta något folk som tror på Allah och på Sista Dagen, skapar vänskap med dem som motsäger Allah och Hans Budbärare fastän de var deras fäder eller deras söner eller deras bröder eller deras släkt (folk). … Al-Hilali & Khan

Notera att första meningen i denna vers inte är ett bud utan är formulerat som ett uttalande av fakta. Ett bud är inte ogiltigt av existensen av några eller många personer som inte lyder det. Men ett allmänt påstående som påstår något som en säker fakta kan enkelt bli bevisat felaktigt genom motexempel.

Första påståendet i citerade versen ovan är felaktig av följande orsaker.

Jag finner att det är svårt att föreställa sig att det inte existerar konvertiter till Islam (om det är fd. Kristna, agnostiker, hedningar eller någon annan), dvs. personer som nu uppriktig tror på Allah och på Sista Dagen men fortfarande älskar sina fäder eller söner eller bröder trots deras otro på Islam och förnekning av Muhammed som en budbärare från Gud. Taget som ett faktautlåtande om alla Muslimer, är detta påstående i Sura 58:22 var säkerligen fel i Muhammeds tid såsom den där fel idag. Våldsam och hård som några Muslimer kan bli, är de flesta Muslimer är ändå ganska normala personer och påståendet ovan kan omöjligt vara sann för alla Muslimer på sättet den är angiven.

Så mycket som jag anser ovanstående invändning att vara sunt förnuft kan många Muslimer avvisa den som subjektiv och irrelevant. Låt dem tycka så. Resten av denna artikel kommer att prestera argument till varför detta påstående fortfarande är självfallet och objektiv fel.

Vem som helst som kan den Kristna tron vet att Kristna tror på Gud och på Sista Dagen.

Dessutom finns det många Kristna (dvs. folk som tror på Gud och Sista Dagen) som älskar andra Kristna som också står emot och motarbetar Islam. Mer specifikt: Min fader är en hängiven Kristen som älskar mig, som är artikelförfattaren, och jag uppenbarligen motarbetar och står emot Muhammed och hans budskap. Och det finns många andra Kristna runt mig, som älskar mig och har vänskap med mig. Därför är Sura 58:22 objektiv fel.

Detta är en verklig felaktighet i denna vers.

Emellertid, är detta påstående inte bara felaktig, utan det skapar också en logisk motsägning i Koranen för att Koranen påstår uttryckligen att Kristna är bland de som tror på Gud och Sista Dagen.

De som tror (på Koranen) och de som följer Judiska (skrifterna) och Kristna och Sabienerna, och vem som än tror på Gud och Sista Dagen och jobbar i rättfärdighet skall ha deras belöning med deras Herre; på dem skall det inte finnas rädsla och inte heller skall de sörja. S. 2:62

De som tror (på Koranen) och de som följer Judiska (skrifterna) och Sabienerna och Kristna, vem som än tror på Gud eller Sista Dagen och gör rättfärdighet, på dem skall det inte finnas rädsla inte heller skall de sörja. S.5:69

Och Koranen är orubblig i dess påstående att Kristna och Muslimer tror på samma ena Gud:

Och argumentera inte med Skriftens Folk om inte det är (på ett sätt) som är bättre, utom med dem som gör fel; och säg: Vi tror på vad som har blivit uppenbarad till oss och uppenbarad för er; vår Gud och er Gud är En¸ och till Honom vi överlämnar. S.29:46

Utan tvekan enligt Koranen, tillhör Kristna “folket som tror på Gud och på Sista Dagen”, därav faller de i delen av folket som refereras till i Sura 58:22 med alla dess skadliga konsekvenser skissad ovan.

Kristna är beordrade att älska varandra (Johannesevangeliet 13:34-35) och även deras fiender (Matteusevangeliet 5:44). Dock är det många som inte följer detta bud, det finns många Kristna som strävar efter att leva enligt dessa bud.

Därför älskar Kristna andra Kristna och dessa Kristna som känner till Bibeln och ser hur Islam motsäger Bibeln och de kommer också att motarbeta och förneka Muhammed som en man som falskeligen påstod sig vara en budbärare från Gud. Därför finns det många troende på Gud och Sista Dagen som älskar andra som motarbetar Islam.

Faktumet att även Koranen själv anger att Kristna älskar/är vänner med andra Kristna eller Judar (som båda avvisar Muhammed):

Å ni som tror! Ta inte Judar och Kristna som vänner. De är varandras vänner. Han som bland er tar dem som vänner är (en) av dem. Nej! Allah vägleder inte syndigt folk. S. 5:51 Pickthall

Till summeringen, Sura 58:22 innehåller inte bara ett objektivt misstag men också en motsägning till andra redogörelser i Koranen:

  • Judar och Kristna tror på Gud och Sista Dagen (S. 2:62, 5:69, 29:46).
  • Judar och Kristna avvisar Muhammed som en Guds budbärare.
  • Judar och Kristna är varandras vänner. (S. 5:51)

Ändå påstår Koranen det här:

  • Du kommer att hitta något folk som tror på Allah och på Sista Dagen, gör vänskap med dem som motsäger Allah och Hans Budbärare … (S. 58:22)

Motsägningen är helt uppenbar.

Sura 58:22 finns också i andra grupp av motstridiga stycken i Koranen, se artikeln, Skall Muslimer Visa Vänlighet till Föräldrar?

Av Jochen Katz
Översatt av Team Sverige, originalet kan hittas här.
Kontakta oss