answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Noas ålder

Koranisk motsägning

När man jämför Noa historierna i Bibeln och Koranen kan man hitta följande citat:

Noa levde 350 år efter floden. Alltså blev Noas hela ålder 950 år. Därefter dog han. Första Moseboken 9:28-29 (Folkbibeln)

Sannerligen sände Vi Noa till hans folk och han stannade bland dem i tusen år minus femtio; så att Floden tog dem medans de var ogärningsmän. S29:14 Arberry

Uppenbarligen hade Muhammed hört att Noas ålder var 950 år men han antigen uppfattade inte det korrekt eller hans minne svek honom när han inkluderade denna information i Koranen. Han trodde tydligen att det var Noas ålder när floden kom.

Sura 29 har en klar sekventiell struktur:

  1. Vi sände Noa till hans folk
  2. han stannade bland dem i tusen år minus femtio
  3. Floden tog dem, medans de var ogärningsmän

“Bland dem” i andra delen av versen refererar tillbaka till “hans folk” i första delen. Noa kan inte längre stanna med dem efter att de var tillintetgjorda i Floden och därför refererar de 950 åren tillbaka till tiden före Floden. Detta är också så många Koranöversättare har förstått denna vers:

Och VI, säkerligen, sände Noa till hans folk och han stannade bland dem i tusen år minus femtio år. Sedan övermannade syndafloden dem, medan de var syndare. Sher Ali

Vi sände Noa till hans folk och han levde bland dem i nio hundra och femtio år, sedan uppslukade floden dem för deras orättvisor. Muhammad Sarwar

Vi sände Noa till hans folk och han stannade med dem i ett tusen år minus femtio. Därefter blev de utsatta för floden för deras överträdelser. Rashad Khalifa

Vi sände Noa till hans folk och han levde bland dem i tusen år minus femtio. Sedan på grund av deras missgärningar tog floden dem. Malik

Och Vi hade sänt Noa till hans folk så han stannade med dem i ett tusen år minus femtio kalendrar år. Sedan tog floden dem medan de var onda. Free Minds

Sannerligen sände Vi Noa till hans nation och han levde bland dem i tusen år minus femtio (men de motsade honom), sedan förintade Floden dem medan de var skadegörare. Qaribullah

Och verkligen [i tider långt förflutna] sände Vi fram Noa till hans folk och han bodde bland de i tusen år minus femtio; och sedan övermannade floden dem medan de fortfarande var förlorade i deras onda gärningar: Muhammad Asad

Det intressanta är att Koranens misstag kan jämföras med observationen att Koranen inte har något att säga om Noa efter Floden. Den koraniska redogörelsen slutar helt enkelt med Allahs bud att lämna Arken. Denna händelse i Första Moseboken 9, särskilt förbundet mellan Gud och Noa och mänskligheten, finns inte i Koranen. Koranens intresse är att Noas historia slutar med Floden isär från anmärkningen (gjort i flera platser) att han hade barn.

Faktiskt, om man tittar på S. 29:14 formuleringen en andra gång kan man få uppfattningen att de 950 åren inte refererar till Noas ålder vid Floden utan till längden av perioden i vilken han spenderade bland hans folk till att varna dem för kommande domen, dvs. till den tiden då han blev kallad av Gud till att bli en varnare och Floden.

Följaktligen har vi denna “koraniska tidslinjen”:


       ? år ?                        950 år                         ? år ?

B -------------------- C -------------------------------------- F ---------------- D

 

Förklaring: B = födelse, C = kallelse till profetskap, F= Floden och D = död.

Hur man än förhåller sig till det är en sak säker: Muhammed oavsiktligt tillskrev hela livslängden för Noa till endast en del av hans liv.

Skriven av Jochen Katz
Översatt av Team Sverige, originalet kan hittas här.

Kontakta oss