answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Sammanfoga eller Dela?

Sedan vände Han sig till himlen som endast var rök på den tiden. Han sade till himlen och jorden: ”Kom ihop ni, villigt eller ovilligt.” -- Sura 41:11

Har inte otroende sett att himlarna och jorden var en del och Vi delade på dem?
Och vi har gjort allt levande från vatten. Vill de inte då tro? -- Sura 21:30

Här uppstår en fråga: Har himlen och jorden först varit en del som Allah sedan delade eller var de först i delar så att Han kallade dem till sammanfogning?

Översatt av Team Sverige, originalet kan hittas här.
Kontakta oss