answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Snabbt eller långsamt skapande?

Vi kan läsa i Koranen

7:54
Se! din Herre är Allah Som skapade himlarna och jorden på sex Dagar…

Många Muslimer i senare dagar har försökt att bli moderna i deras tolkning och sammanfogade sex dagarna i linje med kosmologi och med dess nuvarande föreslagna 15 miljarder år som universums ålder. De påstår då att ordet för dag inte betyder dag utan kan betyda period eller även eon. Och de påstår även att Koranen är på samma linje som vetenskapen i detta även om de tidigaste kommentatorerna och Muhammed själv förstod skapelsedagarna till 24 timmars veckodagar.

Men Koranen gör ett annat uttalande om Allahs skapelses tid:

2:117
Himlarnas och jordens Skapare!
När Han bestämde en sak sade Han endast till det: ”Bli!” och det är.

Säger inte denna aya att Gud skapade ögonblickningen? Lämnar detta något utrymme för miljarder år av utveckling?

Sex dagar är fortfarande snabb och acceptabel i omfånget av ”Bli! Och det är” given massiva storleken på universum och livets komplexitet …, men blir det en stor uttänjning att översätta Sura 2:117 som ”När Han bestämde en sak sade Han endast till det: Bli! Och det blev till slut efter 10 miljarder år.”?

Och han sade till Adam: “Bli! Och evolution pågick och efter omkring 3 miljarder år kom Adam fram.”

Återigen, detta kan bli harmoniserat med en dos av god vilja. Men dessa motsägelsesidor är skrivna för Muslimer som har väldigt lite god vilja och som insisterar på en litterär tolkning av Bibeln så att motsägelser skapas. Därför att insistera på en litterär tolkning av Koranen kan vi också göra samma sak.

Översatt av Team Sverige, originalet kan hittas här.
Kontakta oss