answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Var Adam och Eva nakna i paradiset?

I följande verser läser vi att Allah säger till Adam att han och Eva aldrig kommer att vara nakna i paradiset, vilket alltså betyder att Adam och Eva hade kläder på sig i paradiset: 

20:115-119
[EN GÅNG i tiden] förmanade och varnade Vi Adam, men han glömde [snart Våra ord]; och Vi fann hos honom ingen fasthet i föresatsen. När Vi befallde änglarna att falla ned på sina ansikten inför Adam lydde de [alla] utom Iblees; han vägrade. Vi sade då: "Adam! Denne är din och din hustrus fiende; [var på din vakt] så att han inte [blir orsak till] er förvisning från lustgården och orsakar er elände. Här skall du aldrig uppleva hunger och aldrig känna dig naken och här skall du aldrig plågas av törst eller av solens hetta." (Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap) 

I samma kapitel läser vi att Adam och Eva syndade och åt av det förbjudna trädet i paradiset, och i det ögonblicket insåg de att dem var nakna. De började plocka löv från träden i paradiset för att täcka sina nakna kroppar: 

20:120-122
Men Djävulen viskade till honom och sade: "Adam! Skall jag leda dig till det eviga livets träd och till ett rike som aldrig skall gå under?" Och de åt båda av dess [frukt] och blev på detta sätt medvetna om sin nakenhet och de försökte skyla sig med hopfästade blad från lustgården. Adam bröt [alltså] mot sin Herres befallning och slog in på en förbjuden väg. [Efter en tid] utsåg hans Herre honom att [åter] få erfara Hans nåd och tog emot hans ånger och gav honom vägledning. (Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap) 

Adam och Eva var alltså nakna i paradiset! Så frågan är: Var Adam och Eva nakna i paradiset (20:120-122) eller hade de kläder på sig (20:115-119)? 

En del muslimer kanske försöker argumentera att i 20:118 står det att Adam och Eva aldrig ska ”känna” sig nakna. Faktum är att ordet ”känna” i 20:118 är ett, av Bernström, infogat ord som inte har någon motsvarighet i den arabiska texten! Bernström lade säkerligen till ordet ”känna” för att lösa den uppenbara motsägelsen! Den arabiska grundtexten av 20:118 läses följande: 

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى

Ingenstans finns arabiska motsvarigheten till ”känna” (eller ”uppleva”). Texten säger ordagrant: ”Det är för dig att du inte ska bli hungrig och inte bli naken.” Se även följande engelska översättningar av versen som visar att ordet ”känna” inte finns i grundtexten: 

Pickthall: ”It is (vouchsafed) unto thee that thou hungerest not therein nor art naked.”
 

Yusuf Ali: ”There is therein (enough provision) for thee not to go hungry nor to go naked.”

 

Hilali-Khan: ”Verily, you have (a promise from Us) that you will never be hungry therein nor naked.”

 

Shakir: “Surely it is (ordained) for you that you shall not be hungry therein nor bare of clothing.”

 

Arberry: ”It is assuredly given to thee neither to hunger therein, nor to go naked.”

 

Palmer: ”Verily, thou hast not to be hungry there, nor naked!”

 

Rodwell: “For to thee is it granted that thou shalt not hunger therein, neither shalt thou be naked.” 

Frågan igen: Var Adam och Eva nakna i paradiset (20:120-122) eller hade de kläder på sig (20:115-119)?

Team Sverige,
Kontakta oss