answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Om regn i Koranen

Artikeln “Om Regn i Koranen” (skriven av Harun Yahya) riktar sig till oss för att övertyga att Koranen innehåller vetenskapligt fakta om moln och regn. Författaren kommer fram till denna slutsats genom enkelt att söka efter Suror som nämner regn och sedan försöker anbringa vetenskaplig mening till dessa avsnitt genom en stor del extrapolation.

Artikeln citerar tre Koraniska avsnitt som författaren [Harun Yahya] tror är ett bevis för att Koranen innehåller utsagor av vetenskaplig karaktär som var okända för 14 århundraden sedan. Första avsnittet ger oss ett perfekt exempel hur flera ganska detaljerade koncept kan bli extrapolerade från en singel term genom olika typer av mening och tolkningar till termen utan åtanke till författarens original intentioner. Med andra ord, termen betyder vad vi vill att den ska betyda. Emellertid är vetenskapens ändamål att förklara och förutspå naturfenomen. Herr Yahya använder inte vetenskapliga metoder - han helt enkelt vräker ut en massa textbok förklaringar och med dessa definitioner försöker han sedan tvinga in i en singel fras för att bevisa sina påståenden.

Det andra avsnittet är ett exempel hur vissa Muslimska apologeter försöker fästa detaljerade vetenskapliga teorier till påståenden som är inte mer än observationer som vilken intelligent människa som helst kunde ha gjort för 14 århundraden sedan.

Den tolkningen av tredje avsnittet är helt enkelt inkorrekt och motsäger författarens inledande premiss.

Artikeln börjar:

Regn, vilket bär med sig stor betydande för alla levande ting inklusive människor, är nämnd i flera verser i Koranen där betydande information är given om regnets bildning, dess proportioner och effekter. Faktumet att det inte möjligt att ha denna information som inte var upptäckt vid tiden för Koranens uppenbarelse och det visar att Koranen är Allahs ord.

Regn är viktigt för alla samhällen på denna planet. Vatten har ett speciellt värde i torra regioner i världen som Arabien och är därför inte förvånande att Koranen som var skriven i Arabien lägger så mycket vikt på vatten även till en punkt att den nämns som överflödande i paradiset.

I. Regnets Proportioner

I elfte versen i Sura az-Zukhruf, är regnet definierat som vatten skickat ner i rätt mått. Versen är följande:

”Och Han som skickar ner (från tid till tid) vatten från himlen i rätt mått och Vi ger liv därvid ett land som är död. Även så kommer ni bli uppståndna (från döden). (Sura az -Zukhruf, 11)

Detta ”mått” nämnd i versen har att göra med ett par egenskaper av regnet.

Nu börjar svår begripna sökandet efter “mening” för “mått”.

Mått 1 : Vattnets kretslopp

Först av allt, måtten av regn som faller på jorden är alltid det samma. Det är uppskattat att i varje sekund avdunstar 16 miljoner ton vatten från jorden. Denna siffra är likställd måtten som av vatten som droppar ner på jorden varje sekund. Detta menas att vatten ständigt cirkulerar i en balans enligt ”mått”.

Nej, mängden nederbörd varierar och har varierat genom historien. När jorden blir varmare blir avdunstningen mer globalt och det samma med evapotranspiration.

Med hänsyn till vattnets kretslopp om Koranen skulle vara vetenskaplig korrekt skulle den säga:

“Och Han som sänder ner vatten från himlen i rätt mått och detta är lika med evapotranspiration minus nederbörden som är lagrad som nedfryst på marken

Uppenbarligen säger inte Koranen detta och denna mening passar inte idén som avsnittet försöker förmedla.

Mått 2: Regndroppens hastighet

Ett annat mått är relaterat med regn är om dess fallande hastighet. Den minimala höjden för regnmoln är 1200 meter. När den faller från den höjden, ett objekt med samma vikt och storlek som en regndroppe, kommer den ständigt accelerera och falla på marken med en hastighet av 558km/h........

Återigen försöker Herr Yahya att påtvinga sina idéer i Koranens text. Detta avsnitt talar inte om regndroppens hastighet eller om skadan den skulle ha gjort om den föll vid en snabbare hastighet!

Mått 3 (Om du inte är övertygad av 1 eller 2) : En Superfryst vätska vid 400C?!!

Detta handlar inte endast om regnets “mått”. Ett exempel, i atmosfäriska skikten där det börjar regna, kan temperaturen falla så lågt som 400 C grader. Trots detta blir aldrig regndroppen till is partikel* (Detta skulle säkerligen vara en dödlig fara för alla levande varelser på jorden). Anledningen är att vattnet i atmosfären är rent vatten. Det är känt att rent vatten inte kan frysa även i sådana låga temperaturer.

Återigen har författaren försökt att påtvinga hans mening i texten! Hur kan vi härleda idén om superfryst vätska från detta avsnitt? Med andra ord, säger Koranen såhär:

“Och Han sänder ner vatten från himlen som en superfryst vätska [med mått],”?

Även om regnet skulle blir 400 C det skulle inte blir superfryst vätska utan super hett ånga!

II Regnets Bildning

Hur regnet har formats förblev ett stort mysterium för folken en lång tid. Endast efter flygradar blev uppfunna har det blivit möjligt att lära vilka steg regn formar sig. Regnets formation blir till i tre steg: Först det ”obearbetade materialet” av regnet som stiger up i luften. Senare är molnen bildade och till sist börjar regndroppar att visa sig. Dessa steg är klart definierat av Koranen i vilken exakt information är given om regnets bildning i århundraden tidigare;

"Det är Allah Som sänder ner Vindar och de höjer Molnen: sedan sprider Han de i himlen enligt Hans vilja, och bryter dem i fragment tills ni ser regndropps utsläppning mitt därav: sedan när Han gjorde dem till att nå hans tjänare som Han ville; skåda, de glädjer sig!”

Herr Yahya fortsätter att klippa och klistra in textbok förklaringar om hur regnmoln bildas, trots att Koranen inte säger något i det slaget. Detta avsnitt presenterade oss inget mer än mänskliga observationer. Araber var och är ett intelligent folk som var medvetna om miljön runt om dem.  Jag är säker på sällsyntheten av nederbörd i Arabien fick troligen Araberna till att tro att nederbörd var en väldigt viktigt händelse värdigt att notera och beskriva.

III Rent vatten från himlen?

“Vi sände ner rent vatten från himlen. Att med den Vi må ge liv till ett dött land och släcka törsten på saker Vi har skapat, - nötkreatur och människor i stora antal.” Surat al-Furqan, 48- 49)

Salter som faller med regnet är mindre exempel på några gödselmedel (kalcium, magnesium, potasium m.m.) används för att öka bördigheten. De tunga metallerna är hittade dessa typer av aerosol, å andra sidan, finns det andra element som ökar bördigheten i utvecklingen och produktionen av växter. Skogar producerar och är livnärda med hjälp av dessa havs härstammade aerosol. På detta sett faller 150 miljoner ton gödselmedel till totala ytan av mark varje år. Om det inte vore för naturliga gödningsmedel som detta skulle det vara väldigt lite vegetation på jorden, och den ekologiska balansen skulle bli skadad. Vad som är mer intressant är sanningen som blev upptäckt av modern vetenskap var informerad av Allah i Koranen århundraden sedan.

Problemet med denna förklaring är att den motsäger vad Koranen säger oss. Enligt detta avsnitt sänder Gud rent vatten och ändå vill författaren att detta vatten innehåller orenheter inklusive tunga metaller! Författaren är korrekt att regnvattnet innehåller orenheter och därför kan vi sammanfatta att Koranen gör ett vetenskapligt misstag när den påstår att vattnet är ”rent”.

Översatt av Team Sverige, originalet kan hittas här.
Kontakta oss