answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Finns Muhammeds namn i Höga Visan?

I denna artikel ska vi ta itu med ett argument som en del muslimer, stolta och passionerade, lyfter fram för att försöka påvisa Muhammeds profetskap. Muslimen citerar en vers från Höga Visan (skriven av kung Salomon), lyfter fram den hebreiska grundtexten och hävdar att Muhammeds namn står skriver i versen. Muslimer är oerhört stolta över den här versen, inte bara för att de tror att den påvisar Muhammeds profetskap, utan framför allt för att de tror att den nämner Muhammeds namn. Låt oss börja med att läsa versen på svenska:

Höga 5:16
Hans mun är idel sötma, allt hos honom är ljuvlighet. Sådan är min vän, ja, sådan är min älskade, ni Jerusalems döttrar. (Folkbibeln)

Här följer den hebreiska grundtexten:

Chikow mamtaqiym wakulow machamadiym. Zeh dowdiy wazeh ree’iy banowt Yaruwshaalaaim.

Muslimer argumenterar att det hebreiska ordet machamadiym, som har översatts till ljuvlighet, refererar till deras profet Muhammed. Muslimer grundar sitt argument på hur ordet machamadiym uttals, vilket påminner om Muhammeds namn.

Men är muslimens slutsats förnuftig och övertygande? Refererar ordet machamadiym till Muhammed bara för att uttalet påminner om hans namn? Detta kallar vi en långsökt och desperat slutsats. Det hebreiska ordet machamadiym har varken någonting med Muhammed eller Muhammeds namn att göra, utan betonar helt enkelt att någon/något är ljuvlig(t), dyrbar(t), lockande, omtyckt och eftersökt, vilket överensstämmer med Strongs hebreiska lexikon:

"From chamad; delightful; hence, a delight, i.e. Object of affection or desire -- beloved, desire, goodly, lovely, pleasant (thing)." länk

Ordet används 12 gånger i Gamla Testamentet:

1 Kung 20:1-6
Ben-Hadad, som var kung i Aram, samlade hela sin här. Han hade med sig trettiotvå kungar, hästar och vagnar. Han drog upp och belägrade Samaria och angrep det. Han skickade sändebud in i staden till Israels kung Ahab och lät säga honom: "Så säger Ben-Hadad: Ditt silver och ditt guld tillhör mig, och det bästa du har av kvinnor och barn tillhör mig också." Israels kung svarade: "Som du har sagt, min herre konung: Jag själv och allt vad jag har tillhör dig." Men sändebuden kom tillbaka och sade: "Så säger Ben-Hadad: Jag har ju sänt bud till dig och låtit säga: Ditt silver och ditt guld, dina kvinnor och dina barn skall du ge mig. Vid den här tiden i morgon skall jag sända mina tjänare till dig, för att genomsöka ditt hus och dina tjänares hus. Allt som dina ögon ser på med lust (machamad) skall de ta med sig och föra bort." (Folkbibeln)

2 Krön 39:19
De satte eld på Guds hus och bröt ner Jerusalems mur. Alla stadens palats brände de upp i eld och förstörde alla dyrbara (machamad) föremål. (Folkbibeln)

Jes 64:11
Vårt heliga och härliga tempel, där våra fäder lovade dig, har blivit ett byte för elden, allt som var dyrbart (machamad) för oss ligger i ruiner. (Folkbibeln)

Klag 1:8-11
Svårt har Jerusalem syndat, därför ses hon som oren. Alla som ärade henne föraktar henne, ty de ser hennes nakenhet. Själv suckar hon och vänder sig bort. Orenhet fläckar fållen på hennes kläder, hon tänkte inte på vad slutet skulle bli. Hon har sjunkit ofattbart djupt och ingen finns som tröstar henne. O, HERRE, se mitt betryck, ty fienden förhäver sig. Ovännen har räckt ut sin hand efter allt dyrbart (machamad) hon ägde. Hon har sett hur hedningar går in i hennes helgedom, sådana som du har förbjudit att komma in i din församling. Allt hennes folk suckar och söker efter bröd. De ger sina dyrbarheter (machamad) för mat för att hålla sig vid liv. Se, o HERRE, och ge akt på hur föraktad jag har blivit. (Folkbibeln)

Klag 2:4
Han spände sin båge som en fiende, hans högra hand var redo. Lik en ovän dödade han allt som var ljuvligt (machamad) för ögat. Över dottern Sions hydda utgöt han sin vrede som en eld. (Folkbibeln)

Hes 24:15-27
HERRENS ord kom till mig. Han sade: "Du människobarn, se, genom plötslig död skall jag ta ifrån dig dina ögons lust (machamad), men du skall inte klaga eller gråta eller fälla tårar. I tysthet får du sörja, men du skall inte hålla sorgefest som efter en död. Sätt på dig din huvudbindel och tag skor på dina fötter. Skyl inte ditt skägg och ät inte sorgebröd." Nästa morgon talade jag till folket, men på aftonen dog min hustru. Följande morgon gjorde jag som jag hade blivit befalld. Då sade folket till mig: "Vill du inte säga oss vad det du gör betyder?" Jag svarade dem: "HERRENS ord kom till mig. Han sade: Säg till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall vanhelga min helgedom, er stolta härlighet, era ögons lust (machamad) och er själs längtan. Och era söner och döttrar, som ni har tvingats överge, skall falla för svärd. Då skall ni göra som jag har gjort. Ni kommer inte att skyla skägget och inte äta sorgebröd. Ni skall behålla huvudbindlarna på era huvuden och skorna på era fötter. Ni skall inte hålla dödsklagan eller gråta utan tyna bort genom era missgärningar och sucka med varandra. Hesekiel skall vara ett tecken för er. Som han har gjort, skall ni komma att göra. När detta händer, skall ni inse att jag är Herren, HERREN. Men du människobarn skall veta, att på den dag då jag tar ifrån dem deras värn, deras härliga fröjd, deras ögons lust (machamad) och deras själs begär, deras söner och döttrar, den dagen skall en räddad flykting komma till dig och förkunna detta. Den dagen skall din mun öppnas, och du skall tala till flyktingen och inte mer vara stum. Du skall vara ett tecken för dem, och de skall inse att jag är HERREN." (Folkbibeln)

Hos 9:1, 6, 16-17
Gläd dig inte Israel så att du jublar som folken. I trolös avfällighet har du övergivit din Gud. Du har älskat en skökas lön på alla sädeslogar… Se, även om de kommer undan förödelsen samlar Egypten ihop dem, och Memfis får begrava dem. Deras åtråvärda (machamad) silver skall nässlor ta i besittning, törne skall växa i deras hyddor… Efraim är slagen, deras rot förtorkad, de skall inte bära frukt. Även om de föder barn, skall jag döda deras kära (machamad) livsfrukt. Min Gud skall förkasta dem, ty de har inte lyssnat på honom. De skall bli flyktingar bland hednafolken. (Folkbibeln)

Joel 3:1-6
Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land och kastat lott om mitt folk. En sköka betalade de med en pojke, och en flicka sålde de för vin som de drack upp. Och du Tyrus och du Sidon, och ni Filisteens alla trakter, vad vill ni mig? Vill ni vedergälla mig för något? Om ni vill hämnas på mig, skall jag snabbt och med hast låta er hämnd vända tillbaka över era egna huvuden, eftersom ni har tagit mitt silver och mitt guld och fört det dyrbaraste (machamad) jag ägde in i era tempel. Folket i Juda och Jerusalem har ni sålt till grekerna för att de skulle sändas bort från sitt land. (Folkbibeln)

Dessa texter demonstrerar att ordet machamad inte refererar till någon persons namn, utan betonar att någon/något är ljuvlig(t), dyrbar(t), lockande, omtyckt och eftersökt.

Att det hebreiska ordet, när det uttalas, påminner om Muhammeds namn betyder inte att det faktiskt refererar till honom eller hans namn. Detta är en naiv slutsats som åskådliggör muslimens usla logik. Låt oss tydliggöra varför muslimens logik är felaktig. Det hebreiska ordet för mus är akbar, enligt Strongs hebreiska lexikon:

"Probably from the same as akkabiysh in the secondary sense of attacking; a mouse (as nibbling) -- mouse." länk

Det hebreiska ordet används exempelvis i följande bibliska text:

Jes 66:17
De som låter sig invigas och renas till gudstjänst i trädgårdar, anförda av en som står där i mitten, de som äter svinkött och andra styggelser, ja, också möss (akbar), de skall alla förgås, säger HERREN. (Folkbibeln)

Muslimer brukar utöva något som kallas för takbir. Detta innebär att de prisar sin gud genom att säga: Allahu akbar, vilket är ett arabiskt uttryck som på svenska skulle bli: Allah är större. Enligt muslimens logik betyder Allahu akbar att deras gud är en mus, för att det hebreiska ordet akbar påminner om det arabiska ordet akbar vid uttal!

Höga Visan har ingenting med Muhammed att göra, utan beskriver kärleken mellan en man och hans hustru. Detta är en andlig och symbolisk beskrivning av kärleken mellan Gud och Hans folk. Detta framgår tydligt när vi läser versen i sin direkta kontext:

Hög 5:10-16
Min vän är strålande vit och röd, ypperst bland tiotusen. Hans huvud är som finaste guld, hans hår är lockigt och svart som korpen. Hans ögon är som duvor vid vattenbäckar, duvor som badar i mjölk, insatta som ädelstenar. Hans kinder liknar väldoftande blomstersängar, kullar av doftande kryddor. Hans läppar är som liljor, de dryper av flytande myrra. Hans händer är som ringar av guld, infattade med krysoliter. Hans kropp är ett konstverk av elfenben, täckt med safirer. Hans ben är pelare av marmor som vilar på fotstycken av finaste guld. Att se honom är som att se Libanon, ståtlig är han som cedrarna. Hans mun är idel sötma, allt hos honom är ljuvlighet. Sådan är min vän, ja, sådan är min älskade, ni Jerusalems döttrar. (Folkbibeln)

Texten skildrar alltså kvinnans kärlek till sin man, eller med andra ord folkets kärlek till sin Gud. Den Heliga Bibeln beskriver, upprepande gånger, Gud som sitt folks brudgum: 

Jes 54:5
Ty den som har skapat dig är din man, HERREN Sebaot är hans namn. Israels Helige är din återlösare, han som kallas hela jordens Gud. (Folkbibeln)

Jer 2:1-2
HERRENS ord kom till mig. Han sade: Gå och predika för Jerusalem. Säg: Så säger HERREN: Jag minns din ungdoms hängivenhet, hur du älskade mig under din brudtid och följde mig i öknen, i landet där man inte sår. (Folkbibeln)

Hos 2:16-19
Det skall ske på den dagen, säger HERREN, att du skall kalla mig: "Min man." och inte mer kalla mig: "Min Baal." Baalernas namn skall jag ta bort ur hennes mun, så att man inte mer skall komma ihåg deras namn. På den dagen skall jag för deras räkning sluta ett förbund med djuren på marken, med fåglarna under himlen och med kräldjuren på jorden. Båge och svärd och vad som hör till kriget skall jag bryta sönder och skaffa bort ur landet och låta dem bo i trygghet. Jag skall trolova dig med mig för evig tid, ja, jag skall trolova dig med mig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och barmhärtighet. (Folkbibeln)

Den Heliga Bibeln beskriver även Herren Jesus som sitt folks brudgum:

Joh 3:25-30
Då uppstod en tvist mellan några av Johannes lärjungar och en jude om reningen. De gick till Johannes och sade: "Rabbi, han som var hos dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper och alla går till honom." Johannes svarade: "Ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sade: Jag är inte Messias. Jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän, som står där och hör honom, gläder sig innerligt över brudgummens röst. Den glädjen har jag nu helt och fullt. Han måste bli större och jag mindre." (Folkbibeln)

2 Kor 11:1-2
Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig, eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. (Folkbibeln)

Upp 19:6-9
Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och de sade: "Halleluja! Herren vår Gud, den Allsmäktige, har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg." Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid." Och han tillade: "Dessa Guds ord är sanna." (Folkbibeln)

Med detta i minne förstår vi att Höga Visan 5:16 beskriver Gud:

Höga 5:16
Hans mun är idel sötma, allt hos honom är ljuvlighet. Sådan är min vän, ja, sådan är min älskade, ni Jerusalems döttrar. (Folkbibeln)

Allt hos Gud är ljuvligt! Amen!

När vi ändå pratar om namnet på Islams profet, kan nämnas att följande koraniska texter säger att han heter Muhammad:

3:144
MUHAMMAD är ingenting mer än ett sändebud och [andra] sändebud har kommit och gått före honom… (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

33:40
Troende! Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Guds Sändebud och Profetlängdens Sigill. Gud har kunskap om allt. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

47:2
Men de troende som lever ett rättskaffens liv och tror på det som har uppenbarats för Muhammad - detta är sanningen från deras Herre - deras dåliga handlingar skall Han utplåna och Han skall ge dem sinnesstyrka och inre lugn. (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

48:29
MUHAMMAD
är Guds Sändebud. De som följer honom är oböjligt fasta gentemot dem som förnekar sanningen, men sinsemellan fulla av värme och vänskap… (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Enligt följande koraniska vers är hans namn Ahmad:

61:6
Och [minns] Jesus, Marias son, som sade: "Israeliter! Jag är sänd till er av Gud för att bekräfta vad som ännu består av Tora och för att förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud skall komma efter mig vars namn skall vara Ahmad." Men när han kom till dem med klara tecken och vittnesbörd, sade de: "Detta är uppenbart vältalighet som bländar och förhäxar!" (Mohammad Knut Bernström, Koranens budskap)

Men enligt följande tradition som kommer från biografiskrivningen Al-Sirah Al-Halabiyah, som är författat av Nur al-Din al-Halabi, hette Muhammed ursprungligen Qathm:

"När Qathm son till Abdul Muttalib dog, tre år innan Muhammeds födelse, och han var nio år gammal blev han starkt begråten, så när Allahs sändebud föddes fick han heta Qathm tills hans mor Amina berättade för honom att hon blev befalld i sin dröm att kalla honom Muhammed, så han fick heta Muhammed." [vår översättning från arabiskan] (Nur al-Din al-Halabi, Al-Sirah al-Halabiyah, vol.1, sid.118)

Fråga: Vad hette Islams profet egentligen?

Team Sverige,
Kontakta oss