answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Muhammeds medicinska direktiv

De så kallade normativa islamistiska traditionerna (arab. ahadith) visar att Muhammed gav mänskligheten en hel del medicinska direktiv. I denna artikel ska vi titta närmare på dessa.

Vi börjar med att läsa följande traditioner, i vilka Muhammed svarar på vad man bör göra om en fluga hamnar i ens drick

”Berättad av Abu Huraira: Profeten sa "Om en husfluga faller in i någons dryck, skall han doppa den (i drycken), för en av dess vingar har en sjukdom och den andra har botemedel för sjukdomen."” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 4, Bok 54, Nummer 537)

”Berättad av Abu Huraira: Allahs Apostel sa, "Om en fluga faller in i någons skål, låt honom doppa hela (i skålen) och sedan kasta iväg den, för i en av dess vingar finns det en sjukdom och i den andra finns helandet (motgiftet) m.a.o. botemedlet för sjukdomen."” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 7, Bok 71, Nummer 673)

Enligt Muhammed bör du alltså dopa in hela flugan i drickan, givet att en fluga fallit in i drickan, för att dess ena vinge bär på sjukdom och den andra vingen bär på sjukdomens botemedel. Muhammed säger även att kummin är ett botemedel mot alla sjukdomar, förutom döden:

”Berättad av Khalid bin Sad: Vi gick ut och Ghalib bin Abjar gjorde oss sällskap. Han mådde dålig på vägen och när vi kom till Media var han fortfarande sjuk. Ibn Abi 'Atiq kom för att besöka honom och sa till oss, "Behandla honom med svart kummin. Ta fem eller sju frön och krossa dem (blanda pulvret med olja) och droppa resultatet av blandningen in i båda näsborrarna, för Aisha har berättat för mig att hon hörde Profeten säga, 'Svart kummin är helande för alla sjukdomar utom As-Sam.' Aisha sa, 'Vad är As-Sam?' Han sade, 'Döden'."” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 7, Bok 71, Nummer 591)

”Berättad av Abu Huraira: Jag hörde Allahs Apostel säga, "Det finns helande i svart kummin för alla sjukdomar utom död."” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 7, Bok 71, Nummer 592)

Muhammed säger även att dadlar skyddar en människa mot gift och magi:

”Berättad av Sad: Allahs Apostel sa, "Han som äter sju 'Ajwa dadlar varje morgon, kommer inte att bli påverkad av gift eller magi under den dagen han äter dem."” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 7, Book 65, Nummer 356; denna tradition återkommer upprepande gånger i Bukhari och Muslim, se: Sahih Bukhari, Volym 7, Bok 71, Nummer 663, Sahih Bukhari, Volym 7, Bok 71, Nummer 664, Sahih Bukhari, Volym 7, Bok 71, Nummer 671, Sahih Muslim, Bok 23, Nummer 5080 och Sahih Muslim, Bok 23, Nummer 5081)

Muhammed hävdar vidare att kamelens urin är medicin mot magont:

”Berättad av Abu Qilaba: Anas sa, "Några människor tillhörande stammen ‘Ukl eller ‘Uraina hade kommit till Medina och klimatet var inte passande för dem. Så Profeten beordrade de att gå till en flock av kameler och dricka av deras mjölk och urin (som en medicin)…” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 1, Bok 4, Nummer 234)

”Anas b. Malik rapporterade att några som tillhörde (stammen) 'Uraina kom till Allahs Budbärare (må frid vara över honom) i Medina, men de fann att klimatet var opassande. Allahs Budbärare (må frid vara över honom) sa till dem: Om ni vill, kan ni gå till de skänkta kamelerna och dricka deras mjölk och urin…” [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 16, Nummer 4130, finns att läsa online: *; även denna tradition återkommer upprepande gånger i Bukhari och Muslim, se: Sahih Bukhari, Volym 2, Bok 24, Nummer 557, Sahih Bukhari, Volym 4, Bok 52, Nummer 261, Sahih Bukhari, Volym 7, Bok 71, Nummer 590, Sahih Bukhari, Volym 8, Bok 82, Nummer 794, Sahih Muslim, Bok 16, Nummer 4130, Sahih Muslim, Bok 16, Nummer 4131 och Sahih Muslim, Bok 16, Nummer 4132)

Muhammed går så långt att han hävdar att hans eget urin är medicin mot magsmärtor:

”Någonting liknande har berättats om när en kvinna drack [Muhammeds] urin. Han sa till henne, ’Du kommer aldrig att klaga över magsmärta.’

Han beordrade ingen av dem att tvätta sina munnar och inte heller förbjöd han dem att göra detta igen.

Hadithen om kvinnan som drack hans urin är giltig. Ad-Daraqutni följer Muslim och al-Bukhari som skildrade den i deras Riktiga [traditioner]. Namnet på denna kvinna var Baraka, men de är oense om hennes härkomst. En del säger att den var Umm Ayman, som brukade servera Profeten. Hon sa att Allahs budbärare hade en skål av trä som han placerade under sin säng i vilken han brukade urinera under natten. En natt urinerade han i den och när han undersökte den på morgonen, fanns ingenting i den. Han frågade Baraka om det. Hon sa, ’Jag gick upp och kände mig törstig, så jag drack det utan vetskap.’ Denna hadith har berättats av Ibn Jurayj och andra.” [vår översättning] (MUHAMMAD MESSENGER OF ALLAH, Ash-Shifa of Qadi ´Iyad, Trans. Aisha Abdarrahman Bewley, sidorna 36-37)

I samma kontext läser vi att Muhammed tillät en av hans följare att dricka hans blod och hävdade att detta kommer att rädda följaren från helvetet:

”Det fanns också en tid då Malik ibn Sinan drack hans blod under Uhud dagen och slickade upp det. Profeten tillät honom att göra det och sa sedan, ’Elden kommer inte att röra dig.’” [vår översättning] (Ibid., sida 36)

Muhammed hade även en del att säga om genetik. Han lärde att ett barn kommer att likna den förälder som når klimax först under samlaget:

”Berättad av Abu Salama: Um Salama sa, "Um Salaim sa, 'O Allahs Apostel! Allah avstår inte från att säga sanningen! Är det obligatoriskt för en kvinna att ta ett bad efter att hon fått en nattlig utlösning?' Han sa, 'Ja, om hon noterar vattnet (dvs. utlösningen).' Um Salama log och sa, 'Får en kvinna utläsning?' Allahs Apostel sa, 'Om inte så hur kommer det sig att ett barn liknar (sin moder)?'"”[vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 4, Bok 55, Nummer 545)

”Berättad av Anas: När 'Abdullah bin Salam hörde om Profetens ankomst till Medina, kom han till honom och sa, "Jag kommer att fråga dig om tre saker som ingen vet utom en profet: Vad är det första tecknet av (att) Timmen (domedagen är kommen)? Vad blir den första måltiden för folket i Paradiset? Varför är ett barn lik dess far, och varför liknar den sin morbror." Allahs Apostel sa, "Gabriel har just berättat svaren för mig." 'Abdullah sa, "Han (dvs. Gabriel), bland alla änglar, är judarnas fiende." Allahs Apostel sa, "Det första tecknet av Timmen kommer att vara en eld som kommer att föra samman människor från öst till väst; den första måltiden för människorna i Paradiset kommer att vara fisklever. När det gäller barns likheter till sina föräldrar: Om en man har samlag med sin fru och får utlösning först, kommer barnet att likna sin far, och om kvinnan får utlösning först, kommer barnet att likna henne." Därmed sade 'Abdullah bin Salam, "Jag vittnar om att du är Allahs Apostel."…” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 4, Bok 55, Nummer 546 och se även: Sahih Bukhari, Volym 8, Bok 73, Nummer 113)

Muhammed hävdar vidare att den extrema hettan som råder härstammar från helvetet:

“Berättad av Abu Huraira och 'Abdullah bin 'Umar: Allahs Apostel sa, "Om det är väldigt hett be Zuhr bönen när det blir (lite) svalare, då den svåra hettan är från Helvetets fruktansvärda eld."” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 1, Bok 10, Nummer 510 och se även: Sahih Bukhari, Volym 1, Bok 10, Nummer 511)

”Abu Huraira rapporterade: Allahs Budbärare (må frid vara over honom) sa: När det är en het dag, (skjut upp) bönen tills den extrema hettan går över, för att hettans intensitet är från utdunstningen av Helvetet.” [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 4, Nummer 1284)

Muhammed lärde inte bara att den varma hettan är från helvetet, utan även att den väldiga kylan kommer från helvetet:

”Berättad av Abu Huraira: Profeten sa, "Skjut upp Zuhr bönen under den väldiga hettan tills det blir (lite) svalare för att den svåra hettan är från den fruktansvärda Helvetets eld. Helvetets eld från helvetet klagade till sin Herre och sa: O Herre! Mina delar äter (förstör) varandra. Så Allah tillät den att ta två andetag, en på vintern och en på sommaren. Andetaget under på sommaren är när du känner den svåraste hettan och andetaget under vintern är när du känner den svåraste kylan."” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 1, Bok 10, Nummer 512)

”Abu Huraira rapporterade: Allahs Budbärare (må frid vara över honom) sa: Elden klagade till sin Herre sägande, ”O Herre, några delar av mig har förtärt varandra.” Så den fick tillåtelse att ta två utandningar, en utandning på vintern och en till utandning på sommaren. Det är därför du finner den extrema hettan (under sommaren) och den extrema kylan (under vintern).” [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 004, Nummer 1290)

Notera att Muhammed samtidigt, enligt de ovannämnda traditionerna, personifierar helvetet då han hävdar att den förmår att tala till Allah! Muhammed lär vidare att feber kommer från helvetet:

”Berättad av Rafi bin Khadij: Jag hörde Profeten säga, "Feber är från (Helvetets) Eld; så kyl den med vatten."” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 4, Bok 54, Nummer 484 och se även: Sahih Bukhari, Volym 4, Bok 54, Nummer 485 och Sahih Bukhari, Volym 4, Bok 54, Nummer 486)

”Ibn Umar rapporterade Allahs Budbärare (må frid vara över honom) sägande: Feber är från den rasande Helvetes Elden, så släck den med vatten. [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 26, Nummer 5478 och se även: Sahih Muslim, Bok 26, Nummer 5480 och Sahih Muslim, Bok 26, Nummer 5484)

Gäspningen är från Satan och han skrattar åt den som gäspar, enligt Muhammed:

Berättad av Abu Huraira: Profeten sa, "Gäspning är från Satan och om någon av er gäspar, borde han kontrollera sin gäspning så ofta som möjligt, för om någon av er (under gäspningen) skulle säga: 'Ha', skrattar Satan åt honom." [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 4, Bok 54, Nummer 509)

”Abu Huraira rapporterade Allahs Budbärare (må frid vara over honom) sägande: Gäspning är från Satan. Så när en av er gäspar ska han försöka att hålla tillbaka det så långt som möjligt.” [vår översättning] (Sahih Muslim, Book 042, Nummer 7129)

Och enligt följande tradition bor Satan i din näsa under nätterna och kissar i dina öron:

”Berättad av Abu Huraira: Profeten sa, "Om någon av er vaknar från sömnen och utför reningen, ska han tvätta sin näsa två gånger genom att suga in vatten i den och blåsa ut det tre gånger, för att Satan har stannat i de övre delarna av hans näsa hela natten.” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 4, Bok 54, Nummer 516)

”Berättad av 'Abdullah: En person nämndes inför Profeten (f.v.ö.h.) och det berättades att han hade fortsatt att sova under morgonen och hade inte gått upp för bönen. Profeten sa, "Satan har urinerat i hans öron"” [vår översättning] (Sahih Bukhari, Volym 2, Bok 21, Nummer 245)

Muhammed avråder dig att kolla mot himlen när du ber om du vill behålla din syn:

”Jabir b. Samura rapporterade: Allahs Budbärare (må frid vara över honom) sa: Folket som lyfter upp blicken mot himlen i bön borde undvika det eller så kommer de att förlora sin syn.” [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 4, Nummer 862 och se även: Sahih Muslim, Bok 4, Nummer 863)

Du bör också undvika att lyfta upp huvudet, under din prostrering i bön, innan imamen för annars kommer ditt ansikte att förvandlas till en åsnas ansikte:

”Abu Huraira rapporterade: Allahs Budbärare (må frid vara over honom) sa: Är inte den man som lyfter sitt huvud innan Imamen rädd för att Allah kanske ändrar hans ansikte till det av en åsna?” [vår översättning] (Sahih Muslim, Bok 4, Nummer 860 och se även: Sahih Muslim, Bok 4, Nummer 861)

Så mycket för, den så kallade gudomligt inspirerade ”profeten”, Muhammeds medicinska direktiv! Vi säger ett ord: Komedi!

Team Sverige,
Kontakta oss