answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Accepterar Gud våldtäkt?

Inte sällan citerar muslimen följande bibliska text och hävdar att den förmedlar att Gud accepterar våldtäkt och påtvingar därtill den våldtagna flickan att gifta sig med gärningsmannen:

5 Mos 22:28-29
Om en man träffar en jungfru som inte är trolovad och griper tag i henne och ligger med henne, och de ertappas, då skall mannen som låg med flickan ge femtio siklar silver åt flickans far, och henne själv skall han ta till sin hustru, därför att han har kränkt henne. Han får inte skilja sig från henne så länge han lever. (Folkbibeln)

5 Mos 22:28-29
If a man find a damsel that is a virgin, which is not betrothed, and lay hold on her, and lie with her, and they be found; Then the man that lay with her shall give unto the damsel's father fifty shekels of silver, and she shall be his wife; because he hath humbled her, he may not put her away all his days. (King James Version)

Den kritiska frågan är hur man ska förstå uttrycket: ”griper tag i henne och ligger med henne”/”lay hold on her, and lie with her”. Om läsaren tar sig tid att titta på andra översättningar (framför allt engelska översättningar) av vers 28 så kommer han/hon snart att inse att den översätts på olika sätt, vilket ger oss olika förstålelser av texten. Ta till exempel följande översättning, som förstår scenariot som en våldtäkt:

If a man happens to meet a virgin who is not pledged to be married and rapes her and they are discovered (New International Version)

En annan översättning förstår dock det hela som att mannen övertalar, inte våldtar, den orörda flickan att ligga med honom:

Suppose a woman isn't engaged to be married, and a man talks her into sleeping with him. If they are caught (Contemporary English Version)

Vilken översättning har rätt? För att kunna svara på frågan måste vi titta närmare på grundtexten (hebreiska) samt analysera den direkta/indirekta kontexten.

Först och främst, de hebreiska orden som används för ”griper tag i”/”lay hold on” samt ”ligger/”lie” är ”taphas” respektive ”shakab”:

5 Mos 22:28
Om en man träffar en jungfru som inte är trolovad och griper tag i (taphas) henne och ligger (shakab) med henne, och de ertappas, (Folkbibeln)

5 Mos 22:28
If a man find a damsel that is a virgin, which is not betrothed, and lay hold on (taphas) her, and lie (shakab) with her, and they be found; (King James Version)

Enligt Strongs lexikon betyder ordet ”taphas” och ”shakab” följande:

A primitive root; to manipulate, i.e. Seize; chiefly to capture, wield, specifically, to overlay; figuratively, to use unwarrantably -- catch, handle, (lay, take) hold (on, over), stop, X surely, surprise, take. (Strong’s Lexikon, H8610, taphas, läs online: *)

A primitive root; to lie down (for rest, sexual connection, decease or any other purpose) -- X at all, cast down, ((lover-))lay (self) (down), (make to) lie (down, down to sleep, still with), lodge, ravish, take rest, sleep, stay. (Strong’s Lexikon, H7901, shakab, läs online: *)

Det är uppenbart att ordet ”shakab”, i vårt fall, betyder ”att ligga ner” i syfte att ha samlag. Notera dock att ordet ”taphas” kan användas för att beskriva att någon grips, fångas eller hanteras genom manipulation. Grundtexten säger alltså inte att scenariot handlar om en våldtäkt utan verkar peka på att det handlar om en jungfru som blir förförd och har samlag med förföraren, vilket Contemporary English Version förmedlar.

Denna förståelse av versen ifråga blir tydligare om vi tar hänsyn till den direkta kontexten. Vi börjar med att läsa verserna 23-24:

5 Mos 22:23-24
Om en jungfru är trolovad med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger (shakab) med henne, skall ni föra dem båda ut till stadens port och stena dem till döds, flickan, därför att hon inte ropade på hjälp fast hon var i staden, och mannen, därför att han kränkte en annan mans trolovade. Du skall skaffa bort det onda ifrån dig. (Folkbibeln)

Texten säger att en trolovad jungfru, som har samlag med en annan man, ska straffas med döden tillsammans med mannen för att de har begått en gemensam synd: äktenskapsbrott. Notera att texten säger att kvinnan ska dödas för att hon inte ropade på hjälp fastän hon var i staden (hade hon ropat på hjälp hade hon blivit hörd) vilket påvisar att hon frivilligt gick med på äktenskapsbrottet. Vi går vidare och läser vers 25:

5 Mos 22:25
Men om mannen träffade den trolovade flickan ute på marken och han där tog henne med våld (chazaq) och låg (shakab) med henne, skall bara mannen som låg med henne dö. (Folkbibeln)

Det är ganska uppenbart att det här scenariot beskriver en våldtäkt och därför ska endast mannen dödas. Det hebreiska ordet ”chazaq” betyder i princip ”att tvinga”:

A primitive root; to fasten upon; hence, to seize, be strong (figuratively, courageous, causatively strengthen, cure, help, repair, fortify), obstinate; to bind, restrain, conquer -- aid, amend, X calker, catch, cleave, confirm, be constant, constrain, continue, be of good (take) courage(-ous, -ly), encourage (self), be established, fasten, force, fortify, make hard, harden, help, (lay) hold (fast), lean, maintain, play the man, mend, become (wax) mighty, prevail, be recovered, repair, retain, seize, be (wax) sore, strengthen (self), be stout, be (make, shew, wax) strong(-er), be sure, take (hold), be urgent, behave self valiantly, withstand. (Strong’s Lexikon, H2388, chazaq, läs online: *)

Notera att Mose inte använde ordet ”chazaq” i vers 28 utan ordet ”taphas”, vilket alltså indikerar på att situationen där refererar till en man som manipulerar och förför en jungfrun till att ha samlag med honom. Om Mose ville förmedla att situationen i vers 28 var en våldtäkt då kunde han ha använt det hebreiska ordet ”chazaq” som tydligt pekar på en våldtäktssituations. Vidare till verserna 26-27:

5 Mos 22:26-27
Men mot flickan skall du inte göra något. Hon har inte begått någon synd som förtjänar döden. Det är med detta som när en man överfaller en annan man och mördar honom. Ty han träffade henne ute på marken, och den trolovade flickan kan ha ropat men det fanns ingen som kunde rädda henne. (Folkbibeln)

Mose klargör att flickan inte ska straffas med dödas, utan bara våldtäktsmannen, för att våldtäkten skedde utanför staden och flickan kunde ha ropat på hjälp även om det inte fanns någon som kunde komma till hennes räddning. Låt oss sammanfatta vad vi har förstått hittills:

  • Situationen i 5 Mos 22:23-24 ägde rum innanför stadens murar. Både mannen och den trolovade jungfrun var överens om att begå denna synd. Därför ska båda straffas till döds.

  • Situationen som beskrivs i 5 Mos 22:25-27 är en annan än den i 5 Mos 22:23-24. För det första är de (mannen och den trolovade jungfrun) utanför staden. För det andra klargörs att mannen tvingade jungfrun till äktenskapsbrottet, vilket är våldtäkt. Som bevis har vi (1) kontexten som säger att jungfrun kunde ha ropat på hjälp om detta skedde innanför stadens murar och (2) Mose använder ordet ”chazaq” för att betona att situationen var påtvingad.

Efter dessa två situationer förklara Mose (i 5 Mos 22:28-29) vad som är ålagt om en man förför en jungfru, som inte är trolovad, till att ha samlag med honom:

5 Mos 22:28-29
Om en man träffar en jungfru som inte är trolovad och griper tag i (taphas) henne och ligger (shakab) med henne, och de ertappas, då skall mannen som låg med flickan ge femtio siklar silver åt flickans far, och henne själv skall han ta till sin hustru, därför att han har kränkt henne. Han får inte skilja sig från henne så länge han lever. (Folkbibeln)

Notera att Mose använde ordet ”taphas” för att beskriva den här situationen och inte ”chazaq”, vilket har en avgörande roll. Jag har redan förklarat (men kan göra det igen) att ordet ”chazaq” (som betyder ”att tvinga”) användes av Mose, i vers 25, när han beskrev en situation där mannen utan tvivel våldtog jungfrun. Om Mose ville förmedla att jungfrun som beskrivs i vers 28 också våldtogs då skulle han ha använt ordet ”chazaq”. Men Mose använde ordet ”taphas”, vilket betyder Mose beskriver en situation där mannen förförde jungfrun till att frivilligt ha samlag med honom. Notera även att Mose skriver att mannen som ”griper tag i [jungfrun] och ligger med henne” ska ta henne till hustru om ”de ertappas”, alltså om de avslöjas!, vilket igen indikerar på att de båda var överens om att utföra denna utomäktenskapliga handling.

Detta konstaterar att situationen som Mose beskriver i 5 Mos 22:28-29 inte handlar om en våldtäkt. Faktum är att den Heliga Bibeln aldrig använder ordet ”taphas” i samband med en våldtäkt, utan orden som används är ”chazaq” och/eller ”anah”. Ordet ”anah”, som är nytt för oss, betyder ”att vanära”, ”tvinga” och ”skada”:

A primitive root (possibly rather ident. With anah through the idea of looking down or browbeating); to depress literally or figuratively, transitive or intransitive (in various applications, as follows) -- abase self, afflict(-ion, self), answer (by mistake for anah), chasten self, deal hardly with, defile, exercise, force, gentleness, humble (self), hurt, ravish, sing (by mistake for anah), speak (by mistake for anah), submit self, weaken, X in any wise. (Strong’s Lexikon, H6031, anah, läs online: *)

Se till exempel följande text som tydligt beskriver en våldtäkt:

2 Sam 13:11-14
Men när hon kom fram med dem till honom för att han skulle äta, tog han tag i (chazaq) henne och sade: "Kom och ligg med mig, min syster." Men hon svarade honom: "NEJ, min bror, kränk (anah) mig inte. Sådant får inte ske i Israel. Gör inte en sådan galenskap! Vart skulle jag då ta vägen med min skam? Och du skulle hållas för en dåre i Israel. Tala nu med kungen, han skall inte neka dig att få mig." Men han ville inte lyssna på henne, och eftersom han var starkare (chazaq) än hon, tvingade (anah) han sig på henne och låg med henne. (Folkbibeln)

Den här skildringen handlar om halvsyskonen Amnon och Tamar. Amnon var Davids son från Achinoam och Tamars mor hette Maaka. Amnon blev förtjust i Tamar och våldtog henne. Detta exempel är utan tvivel en våldtäkt och notera att ordet ”taphas” inte används, utan det är orden ”chazaq” och ”anah” som används. Här följer ännu ett exempel och notera igen att ordet ”taphas” inte används:

1 Mos 34:1-7
Men Dina, den dotter som Lea hade fött åt Jakob, gick ut för att träffa flickorna i landet. Sikem som var son till hiveen Hamor, fursten i landet, fick se henne och tog henne till sig. Han låg med henne och förnedrade (anah) henne. Men hans hjärta fäste sig vid Jakobs dotter Dina. Han älskade flickan och talade vänligt med henne. Och Sikem sade till sin fader Hamor: "Skaffa mig den flickan till hustru." Jakob fick höra att hans dotter Dina hade blivit orenad, men eftersom hans söner var ute på marken med boskapen teg Jakob till dess de kom hem. Men Sikems fader Hamor gick ut till Jakob för att tala med honom. När Jakobs söner kom hem från marken och fick höra vad som hänt, kände de sorg och vrede över vad Sikem gjort. Att han hade legat med Jakobs dotter var en galenskap i Israel, något som inte fick ske. (Folkbibeln)

Avslutningsvis vill vi presentera en vers som ytterligare bevisar att 5 Mos 22:28 inte beskriver en våldtäkt. Låt oss först läsa 5 Mos 22:28-29 igen:

5 Mos 22:28-29
Om en man träffar en jungfru som inte är trolovad och griper tag i henne och ligger med henne, och de ertappas, då skall mannen som låg med flickan ge femtio siklar silver åt flickans far, och henne själv skall han ta till sin hustru, därför att han har kränkt henne. Han får inte skilja sig från henne så länge han lever. (Folkbibeln)

Notera att Mose skriver att mannen och jungfru (som inte är trolovad) ska gifta sig med varandra om de ertappas när de har utomäktenskapligt samlag, vilket är en nåd. Mannen och jungfrun straffas alltså inte med döden, utan de får en andra chans som innebär att de ska gifta sig med varandra och leva som hustru och make hela livet. Detta är faktiskt en föreskrift som överensstämmer med en annan föreskrift som Mose skrev i 2 Moseboken, i vilken vi tydligt läser att den gäller när en man förför en jungfru som inte är trolovad:

2 Mos 22:16
Om någon förför (pathah) en jungfru som inte är trolovad och ligger med henne, skall han ge en brudgåva för henne och ta henne till hustru. (Folkbibeln)

Det hebreiska ordet ”pathah” betyder följande:

A primitive root; to open, i.e. Be (causatively, make) roomy; usually figuratively (in a mental or moral sense) to be (causatively, make) simple or (in a sinister way) delude -- allure, deceive, enlarge, entice, flatter, persuade, silly (one). (Strong’s Lexikon, H6601, pathah, läs online: *)

Föreskriften i 2 Mos 22:16 kan alltså endast appliceras på en man och en jungfru (som inte är trolovad) som frivilligt haft ett utomäktenskapligt samlag. Att Mose åkallat denna föreskrift i 5 Mos 22:28-29 påvisar att situationen som han beskriver inte handlar om en våldtäkt!

Det hela kan sammanfattas enligt följande:

  • Om en man och en trolovad jungfru begår äktenskapsbrott genom att ha samlag ska båda straffas med döden (5 Mos 22:23-24).
  • Om mannen våldtar den trolovade jungfrun ska endast han straffas med döden (5 Mos 22:25).
  • Om mannen förför en jungfru (som inte är trolovad) och ertappas när de har samlag (5 Mos 22:28) ska de i princip straffas, men kan bli benådade om de gifter sig med varandra (2 Mos 22:16; 5 Mos 22:29) och lever tillsammans hela livet.  
  • Gud tillåtet och accepterar inte våldtäkt!

Slutligen vill vi vända oss till muslimen och ställa en fråga om Muhammeds sexuella handlingar. Följande citat är hämtat från det kända verket Al-Sirah al-Halabiyah som är författat av Nur al-Din al-Halabi:

”Och från den tredje delen [får Muhammed] kyssas under fastan med närvarande vittnen. För att [Muhammed] (Allah ber över och välsignar honom) brukade kyssa Aisha må Allah vara nöjd med henne medan han fastade och han sög hennes tunga, men [Muhammed] (Allah ber över och välsignar honom) svalde förmodligen inte hans saliv som var blandad med hennes. Och [Muhammed får] vara ensam med en invandrare, och om han [Muhammed] (Allah ber över och välsignar honom) begär en kvinna som är singel är det tillåtet för honom att gå in i [ha samlag med] henne utan att säga att han vill ha samlag eller utan att ge henne en gåva och utan hennes övervakares tillstånd och utan vittnen – vilket hände honom (Allah ber över och välsignar honom) med Zaynab Bint Jahsh må Allah vara nöjd med henne vilket redan redogjorts för – OCH UTAN HENNES VILJA, och om han önskar en gift kvinna måste hennes man skilja sig från henne för honom (Allah ber över och välsignar honom), och om han önskar en slavarinna måste hennes mästare ge henne till honom. Och han kan gifta bort en kvinna till vem han vill UTAN HENNES VILJA, och han kan gifta sig under ihram, vilket hände när han hade samlag med Maimuna vilket redan redogjorts för. Och han får ta av krigsbytet det han önskar från kvinnliga slavar och annat innan det delas ut [bland de övriga].” [vår översättning från arabiskan] (Nur al-Din al-Halabi, Al-Sirah al-Halabiyah, volym 3, sida 419, ISBN: 2-7451-3370-5)

Texten säger bland annat att det var tillåtet för Muhammed att ha samlag med en kvinna utan hennes vilja, vilket innebär att han hade rätt att våldta kvinnor. Det var även tillåtet för Mohammad att gifta bort en kvinna utan hennes vilja! Hur förklarar muslimer detta?

Faktum är att Koranen och de så kallade autentiska traditionerna tillåter muslimer att, i samband med krig, tillfångata kvinnor tillhörande fienden och utnyttja de sexuellt – se den här artikeln (*) för bevis. Är vi att tro att dessa tillfångatagna kvinnor frivilligt väljer att ha samlag med de muslimska männen? Naturligtvis inte, utan dessa tillfångatagna kvinnor blir våldtagna! Faktum är att Muhammed våldtog judinnan Safiyyah (som han sedan tog till sin fru) strax efter att han hade invaderat hennes folk i Khaybar och mördat hennes familj samt hennes make – se den här artikeln (*) för bevis. 

Team Sverige,
Kontakta oss