answering-islam en kristen-muslimsk dialog

Visa mig vart Jesus säger: ”Jag är Gud”

En mycket vanlig utmaning som muslimen riktar mot kristna är att visa vart Jesus, enligt Nya Testamentet, säger: ”Jag är Gud”. Notera att muslimen inte frågar efter vart Jesus gör anspråk på att vara Gud och inte heller att visa vart Nya Testamentets författare säger att Jesus är Gud, utan muslimen utmanar kristna att visa vart Jesus själv, uttryckligen, säger orden: ”Jag är Gud”. Vi har redan bemöt muslimens utmaning i den här (*) artikeln och i en mängd artiklar, som finns att läsa här (*), har vi klart påvisar att Jesus, enligt Nya Testamentet, gör anspråk på att vara Gud och sägs uttryckligen vara Gud. Vi har dessutom demonstrerat att Jesus gjorde anspråk på att vara Gud, i ljuset av Islams kriterium för vem Gud är, vilket finns att läsa i den här (*) artikeln. I samma artikel framgår även att somliga koraniska texter bekräftar Jesus Gudomlighet och mer bevis för detta ges i den här (*) artikeln. 

I denna korta artikel vill vi dock utreda muslimens logik, som ligger till grund för hans/hennes utmaning som riktas mot kristna, för att påvisa att muslimen är inkonsekvent. Muslimens logik kan sammanfattas enligt följande:

  1. Ni säger att Jesus är Gud.
  2. Vi utmanar er att visa oss, från Nya Testamentet, vart Jesus uttryckligen säger: ”Jag är Gud”.
  • Om ni inte kan bemöta vår utmaning då är Jesus inte Gud och Kristendomen är följaktligen falsk.

Samma logik kan användas mot muslimen och lyder därmed följande:

  1. Ni säger att Jesus är Messias, Allahs Ord och född av en jungfru.  
  2. Vi utmanar er att visa oss, från Koranen, vart Jesus uttryckligen säger: ”Jag är Messias”, ”Jag är Allahs Ord” och ”Jag är född av en jungfru”.
  • Om ni inte kan bemöta vår utmaning då är Jesus varken Messias, Allahs Ord eller född av en jungfru och Islam är följaktligen falskt.

Låt oss nu visa våra läsare vart Koranen säger att Jesus är Messias, Allahs Ord och född av en jungfru. Det finns många koraniska texter som bevisar detta, men dessa två får vara nog:

3:45-47
Änglarna sa, "O Maria, GUD ger dig goda nyheter: ett ORD från Honom vars namn är Messias, Jesus, Marias son. Han kommer att vara framstående i detta livet och i Livet Efter Detta, och en av dem som står Mig närmast. Han kommer att tala till människorna från krubban, och även som vuxen; han kommer att vara en av de rättfärdiga." Hon sa, "Min Herre, hur ska jag kunna få en son när INGEN MAN HAR RÖRT MIG?" Han sa, "GUD skapar således vad Han vill. För att få någonting gjort säger Han helt enkelt till det, 'Var', och det är." (Khalifa)

4:171
O skriftens folk, ni ska inte överträda gränserna för er religion, och säg inte om GUD annat än sanningen. MESSIAS, Jesus, Marias son, var en av GUDs budbärare, och HANS ORD som Han sänt ner till Maria, en uppenbarelse från Honom… (Khalifa)

Notera att vi inte frågar efter vart Koranen säger att Jesus är Messias, Allahs Ord och född av en jungfru, utan vi vill se vart Jesus själv, uttryckligen, säger: ”Jag är Messias, ”Jag är Allahs Ord” och ”Jag är född av en jungfru”. Muslimen kommer aldrig att kunna bemöta vår utmaning, men kommer samtidigt inte att förkasta sin tro på att Jesus, enligt Islam och Koranen, är Messias, Allahs Ord och född av en jungfru. Detta påvisar muslimens inkonsekvens.

En lista på utmaningar av denna typ kan göras mycket lång, men vi är säkra på att våra läsare förstår vår poäng. Muslimen kräver att kristna ska visa att Jesus, enligt Nya Testamentet, uttryckligen säger att Han är Gud. Om vi inte lyckas visa det då menar muslimen att vi inte är berättigade att tro på det. Samtidigt kan muslimen inte leva upp till sitt eget kriterium. Muslimen kan inte visa att Jesus, enligt Koranen, uttryckligen säger att Han är Messias, Allahs Ord och född av en jungfru, men ändå tror muslimen på detta för att Koranen säger det.

Vi hoppas innerligen att muslimer, som använder det här argumentet mot kristna, hädanefter tänker till innan de utmanar kristna att visa vart Jesus, enligt Nya Testamentet, uttryckligen säger: ”Jag är Gud”.

Team Sverige,
Kontakta oss