சாம் ஷமான் அவர்களின் கட்டுரைகள்

இஸ்லாமியர்களின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு கிறிஸ்தவனின் பதில்கள்

இஸ்லாமிய ஆசிரியர்களுக்கு மறுப்புக்கள்

பொதுவான கேள்விகளுக்கு தொடர் பதில்கள் 

ஆசிரியரின் இதர கட்டுரைகள்

இயேசுக் கிறிஸ்துவின் தெய்வீகத்தன்மை பற்றிய கட்டுரைகள் / மறுப்புக்கள்:

ஆசிரியர் சாம் ஷமான் அவர்களோடு ஆங்கிலத்தில் தொடர்பு கொள்ள இங்கு சொடுக்கவும்