சகோ. வெங்கடேசன் அவர்கள் 2021ம் ஆண்டு ரமலான் மாதத்தில் வெளியிட்ட 'ரமலான் மாத சிறப்பு வீடியோக்கள் 30'

2021 ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி

நாள் 1: முஸ்லிம்களுக்கான இயேசு | Jesus for Muslims

நாள் 2: அவ்வல்,ஆஹிர் - மாலிக் இயேசு | Beginning and Ending - Jesus Christ

நாள் 3: இயேசு கலிமத்துல்லாவா? | Allah and the Word 

நாள் 4: இயேசுவே சத்தியம்-அல் ஹக் | Jesus is the Truth

நாள் 5: இயேசு அடிமையா? | Is Jesus a slave?

நாள் 6: ஆதாமும் இயேசுவும் | Adam and Jesus

நாள் 7: இயேசுவே உலகத்தின் வெளிச்சம் | Jesus is the Light of the World

நாள் 8: யஹ்யா செய்த பணி என்ன? | What work did Yahya do?

நாள் 9: கியாமத் நாளின் அதிபதி யார்? | the Lord of the Day of Judgment?

நாள் 10: இயேசு இஸ்ரவேலின் நபி மட்டுமா? | Jesus the only prophet to Israel?

நாள் 11: அஸ் ஸலாம் | As salaam

நாள் 12: அல்லாஹ்வுக்கு மகன் இருந்தால் தொழ வேண்டுமா? | If Allah has a Son, should we worship him?

நாள் 13: பாவம் இல்லாத பரிசுத்த மகன் | Sinless Holy Son

நாள் 14: இயேசுவின் (ஈஸாவின்) சீடர்கள் வெற்றியாளர்களா? | Allah made Jesus' Disciples prevail against their enemies

நாள் 15: அல்லாஹ் நோயுற்று இருந்தாரா? |  Did Allah was Sick? 

நாள் 16: அடித்து தோய்க்கப்பட்ட நபி யார்?? | The Prophet - who was beaten-up harshly?

நாள் 17: ஒருவர் சுமையை இன்னொருவர் சுமக்க முடியுமா? | Does one person take the burden of other?

நாள் 18: தண்டனை கொடுக்காத தகப்பன் அல்லாஹ்வா? | Does Allah, the Father who does not punish?

நாள் 19: அல்லாஹ்வின் மகன் உஸைர் | Does Ezra the son of Allah?

நாள் 20: அல்லாஹ் சொல்லும் நஸராக்கள் யார்? | Who are those Nazarenes that Allah mention?

நாள் 21: அஸ்ஸாமு அலைக்கும் - மரணம் உண்டாகட்டும் | Assaamu Alaikum - Death be upon you!

நாள் 22: வேதம் கறைபடுத்தப்பட்டு உள்ளதா? | Do Bible corrupted?

நாள் 23: யார் அந்த சீடர்கள்? | Who are those disciples?

நாள் 24: அனைத்து நபிமார்களின் தந்தை யார்? | Who is the father of all Prophets?

நாள் 25: ஆறு வயது மணப்பெண்ணும் - அல்லாஹ்வின் கனவும்! | Six years baby and the dream of Allah!

நாள் 26: நபிக்கு சிறப்பு சலுகை வழங்கிய அல்லாஹ் | Prophet who received special privileges from Allah!

நாள் 27: அறிவு குறைவாக படைக்கப்பட்ட பெண்கள் | Women created with less knowledge/wisdom!

நாள் 28: அல்லாஹ்வின் சொர்க கண்ணழகிகள் | Allah's Heavenly beauties

நாள் 29: மருமகளை திருமணம் செய்ய அல்லாஹ் இறக்கிய சட்டம் | Allah's command to marry daughter-in-laws

நாள் 30: குழந்தைகளை நரகத்திற்காக படைக்கும் இறைவன் | Allah who creates children for Hell


சகோ. சகோதரரின் கட்டுரைகள் பக்கம்