கிறிஸ்தவர்களுக்கு பயன்படும்

இஸ்லாமிய அகராதி

சொடுக்கவும்:     ஊ  ஏ ஐ   ஔ ஃ

சொடுக்கவும்:     ஞ   ட                  க்ஷ ஸ்ரீ


ஜ என்ற எழுத்தில் தொடங்கும் வார்த்தைகள்:

ஜம் ஜம் கிணறு (தண்ணீர்), ஜாகிர் நாயக்ஜெர்ரி தாமஸ் (சாக்‌ஷி அபாலஜிடிக்ஸ் நெட்வர்க்)