ஆன்சரிங் இஸ்லாம் - தமிழ் ‍தளத்தில் தேடுங்கள்

நம் தளத்தில் இரண்டு வழிகளில் தேடலாம்.

1) கூகுள்  தளத்தில் நீங்கள் தேடவேண்டிய வார்த்தையை கொடுத்த பிறகு அதன் பக்கத்தில் "site:answering-islam.org" என்று கொடுத்து தேடலாம். தளத்தின் பெயரை கொடுக்கும் போது "www" என்று கொடுக்கவேண்டாம். "www" என்று கொடுக்காமல் தேடினால், கூகுள் அதிகமான பக்கங்களை தருகிறது.

உதாரணம் 1: இஸ்லாம் site:answering-islam.org
உதாரணம் 2: ஜாகிர் நாயக் site:answering-islam.org

2) கீழே உள்ள பெட்டியில் நீங்கள் தேடவேண்டிய வார்த்தையை கொடுத்து, பக்கத்தில் உள்ள பட்டணை சொடுக்கவும்.

ஆன்சரிங் இஸ்லாம் தமிழ் தளத்தில் தேடவும்: