உணமை, அன்பு மற்றும் வாழ்க்கையில் புதுமை

முஸ்லீம்கள் ஏன் கிறிஸ்தவர்களாகிறார்கள்

Why Muslims become Christians

 

நாடுகள் 
சகோதரர்கள்
சகோதரிகள்
இஸ்ரேல்வாலித் (Walid)  
இந்தோனேசியா   தாவுத்  
மலேசியாஷரபுத்தீன், சாரியாஹ், பைசல், யஹ்யா, ஹிஷாம், தர்மிக்ஷி ஆயிஷா
ஆப்கானிஸ்தான்ஜியா நோட்ராட்
துருக்கிசிர்பில்

சில கிறிஸ்தவர்கள் தாங்கள் ஏன் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று விவரிக்கிறார்கள்.


முகப்புப் பக்கம் ஆன்சரிங் இஸ்லாம் தமிழ்