இயேசுக் கிறிஸ்து யார்?

இஸ்லாமுக்கும் கிறிஸ்தவத்திற்கும் இடையே இருக்கும் எல்லா வித்தியாசங்களும், "இயேசுக் கிறிஸ்து யார்?" என்ற இந்த கேள்விக்கான பதிலில் அடங்கியுள்ளது.  இயேசுக் கிறிஸ்துவைப் பற்றிய கேள்விகளுக்கு இந்த பக்கத்தில் பதில் அளிக்கப்படுகிறது.

இயேசுவும் இஸ்லாமும்:

இயேசுவும் முஹம்மதுவும்:

இயேசுவிற்கு தெய்வீகத்தன்மை உண்டா?

இயேசுவின் போதனைகள்: