Engels / Albanees / Amhaars / Arabisch / Bengaals / Chinees / Frans / Duits / Portugees / Perzisch / Fins / Hindi / Tamil / Telugu / Thai / Turks / Russisch / Urdu / Indonesisch / Zweeds

OPROEP

Het Answering-Islam Dutch-team is op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die mee willen werken om deze site te voorzien van nieuwe content. Bent u overtuigd christen en voelt u iets voor deze uitdaging, neem dan contact met ons op.

Dezelfde God? Jezus, heilige Geest, God in het christendom en in de islam

Vandaag stellen veel mensen de vraag: Aanbidden moslims en christenen dezelfde god?

Het lijkt een simpele vraag, maar dat is hij niet. Moslims staan erop dat we dezelfde god aanbidden en in feite vereist het getuigenis van de Koran dat zij dit geloven. In Dezelfde God? toont Durie aan dat christenen goede redenen hebben om vraagtekens bij deze islamitische stelling te zetten. Dezelfde God? vergelijkt de HEER (JHWH) van de Bijbel met de Allah van de Koran en toont helder aan vanuit studie van de geschriften van de islam en het christendom dat de HEER God van de Bijbel en Allah van de Koran in vele opzichten verschillen. Zij hebben zulke verschillende persoonlijkheden en verschillende capaciteiten, dat van hen niet gezegd kan worden dat ze dezelfde god zijn.

Het land behoort aan de islam

Wil je de oorzaak van deze situatie begrijpen, moet je ernaar kijken vanuit een religieus gezichtspunt. Je kunt niet naar deze situatie kijken en alleen zeggen: “Dit gaat over Palestijnen die een plaats om te leven willen.” Natuurlijk is dat onderdeel van de zaak, maar dat is niet wat het conflict zo moeilijk maakt om op te lossen.

De Overwinning van de Rede, Hoe Christendom leidde tot vrijheid, kapitalisme en westers succes

Het lijkt erop dat islam een begrip van God toegeëigend heeft om de opkomst van de wetenschap te onderschrijven. Dat is niet zo. Allah wordt niet gepresenteerd als een wetmatige schepper maar wordt gezien als een uitermate actieve God die zich met de wereld bemoeit wanneer hij dat goed acht. Dit was aanleiding voor de formering van een grote theologische blokkade in islam die alle inspanningen veroordeelde om natuurwetten te formuleren als blasfemie in de zin dat zij Allah’s vrijheid tegenspreken om te handelen.

Een behekste profeet? Mohammeds psychologische en geestelijke stabiliteit onderzocht

De validiteit van islam is intens verbonden met de betrouwbaarheid van Mohammed. Dat is, als er degelijke redenen zijn om te concluderen dat Mohammed een betrouwbare boodschapper van God was, we redelijk kunnen veronderstellen dat islam waar is. Echter, als er sterke redenen zijn om Mohammeds geloofwaardigheid te betwijfelen, vernietigt islam zichzelf.

De kruistochten en de spindoctors

Ondanks dat we leven in de eerste jaren van het derde millennium, blijft een open discussie en evaluatie van de vroegmiddeleeuwse kruistochten voort zwoegen onder een aantal geduchte moeilijkheden. De meeste hiervan hebben weinig of niets te maken met de realiteit van de complexe menselijke onderneming die de kruistocht was. Ze zijn overblijfselen van de antikatholieke polemiek uit de zestiende eeuw die later kritiekloos in menselijke herinneringen ingesloten werden of op de bibliotheekplanken liggen als landmijnen die door een bezettende macht begraven waren.

Baäl , Hoebal en Allah

Er kan weinig twijfel bestaan over één van de meest controversiële proposities in het brede spectrum van debatten tussen moslims en christenen: de suggestie dat, in plaats van de omnipotente God van de schepping, de God van Abraham, de enige en almachtige heerser van het heelal, Allah slechts de evolutionaire ontwikkeling is van een inheemse Arabische god; van een oppergod in een vroeger polytheïstisch, of in het gunstigste geval: een henotheïstisch, religieus milieu, naar een monotheïstische godheid die nu door meer dan één miljard moslims overal ter wereld aanbeden wordt.

Het vergelijken van de bijbel met de koran

De bijbel en de koran worden vaak met elkaar vergeleken als christenen en moslims over bepaalde onderwerpen discussiëren. Ze worden doorgaans op de volgende manieren met elkaar vergeleken:

Deze manier van vergelijken heb ik zelf gehanteerd in het verleden. Maar in feite is het onjuist en misleidend om de bijbel met de koran te vergelijken. Daar zijn twee redenen voor.

Aan mijn moslimvrienden

Het christendom en de islam zijn de twee grootste wereldgodsdiensten, waarvan elk beweert de waarheid te zijn, zoals die geopenbaard is door de ene, ware en levende God, die hemel en aarde geschapen heeft. Helaas weet het merendeel van de aanhangers van beide godsdiensten heel weinig van wat de ander gelooft. In dit boekje gaat de auteur daarom op een simpathieke maar heldere manier in op belangrijke onderdelen van de boodschap van de Bijbel, die door oprechte moslims verkeerd worden begrepen of zelfs als aanstootgevend worden beschouwd. Het gaat vooral om de volgende drie thema's: de heilige Schrift, de kruisiging van Jezus en de goddelijke Drie-eenheid. Iedere zoeker naar de waarheid zal zijn voordeel kunnen doen met de argumenten die hierbij naar voren worden gebracht.

© Answering-Islam Dutch 2010-2011. Alle rechten voorbehouden.

Als u op deze site fouten, dode links of zaken vindt die op een beledigende manier verwoord zijn, neem dan s.v.p. contact met ons op.