Audio/อัน-ซาบูร์
 
 
 
 
 
 
     
 

การกลับมาครั้งที่ 2 ของท่านอีซา

            ท่านอีซาจะกลับมาครั้งที่สองเพื่อตัดสิน ทั้งคนเป็นและคนตาย การกลับมาของท่านอีซาในวันสุดท้าย เพื่อการตัดสินนั้น ยังเชื่อมความศรัทธาของมุสลิมด้วย  

1.       ฮะดิษบุคอรีย์  จากท่านอบู ฮูรอยเราะห์ เล่มที่ 11 หน้า 256 มีกล่าวไว้ว่า

         “สถานภาพของท่านจะเป็นเช่นไร ถ้าบุตรของมัรยัมคือผู้สืบทอดความเป็นผู้นำและผู้บรรลุถึงพระเจ้าผู้เที่ยงแท้

2.       ฮะดิษจากท่านมุสนาด อิหม่าน อะฮ์หมัด อิบนุ ฮันบาล เล่มที่ 2 ฮะดิษ 240 และ 411

          “ ในไม่ช้า... บุตรของมัรยัมจะมาปรากฏ โดยท่านเป็นผู้เผยแผ่และผู้พิพากษาที่ชอบธรรม”

3.       นบีมูฮำหมัดเป็นอีกผู้หนึ่งที่ยืนยันถึงความมั่นใจว่าท่านอีซา อัลมะซีฮ์ บุตรของมัรยัมจะกลับมาอีกครั้ง ในฐานะที่เป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรม ท่านมูฮำหมัดกล่าวว่า ( ฮะดิษมุสลิม เล่ม 1 หน้า 76)

"ด้วยพระนามของอัลเลาะห์โดยแท้จริงแล้วบุตรของมัรยัมเป็นผู้ทอดในฐานะที่เป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรม”               

การอธิบายฮะดิษ ถึงการกลับมาครั้งที่สองของท่านอีซา ในวันสิ้นโลก คำว่า ( ภาษาอาหรับ)  หมายถึง ท่านอีซาจะกลับมาครั้งที่สองไม่ใช่ในฐานะ นบี เท่านั้น แต่ท่านอีซาจะกลับมาครั้งที่สองพร้อมกับ “หนังสือชีวิต” ซึ่งในเล่มนั้นมีบันทึกไว้ว่าผู้ใดจะได้เข้าสวรรค์ หรือผู้ใดจะตกอยู่ในบึงไฟนรก ( ซูเราะห์ วิวรณ์ บทที่ 20 อายะฮ์ ที่ 11-15 ) ซึ่งในกรุอานมีหลายซูเราะห์ และหลายอายะฮ์ ที่ยืนยันชัดเจนว่า ผู้ที่ศรัทธาและติดตามท่านอีซาจะรอดจากไฟนรกในวันกิยามะฮ์  และท่านอีซาได้ยืนยัน ในคัมภีร์ อินญีล เช่นเดียวกัน ใน ซูเราะห์ ยอห์น บทที่ 5 อายะห์ที่ 24  ว่า

"เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดฟังคำของเราและไว้วางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์ และไม่ถูกพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแ ล้ว”  

ใน ซูเราะห์ กิจการอัครทูต บทที่ 1 อายะห์ที่ 11

ชาวกาลิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงเขม้นดูฟ้าสวรรค์ กับท่านอีซาผู้นี้ซึ่งรับไปยังสวรรค์นั้น จะกลับมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นท่านอีซาขึ้นไปยังสวรรค์นั้น”                           

ในซูเราะห์วิวรณ์ บทที่ 20 อายะห์ที่ 11-15

ข้าพเจ้าในเห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาว และได้เห็นผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นเมื่อพระองค์ทรงปรากฏ แผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไป และไม่มีที่อยู่สำหรับแผ่นดินโลกและท้องฟ้าเลย ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้ว ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้น และหนังสือต่างๆก็เปิดออก หนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดออกด้วยคือหนังสือชีวิต และผู้ที่ตายไปแล้วทั้งหมดก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเล่มนั้นและตามที่เขาได้กระทำ ทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเลความตายและ แดนมรณาก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่อยู่ในแดนนั้น และคนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนหมดทุกคน แล้วความตายและแดนมรณาก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟ บึงไฟนี้แหละเป็นความตายครั้งที่สอง และถ้าผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ”

ในคัมภีร์ อินญีลซูเราะห์ ยอห์น บทที่ 14 อายะห์ที่ 6-7 มีกล่าวไว้ว่า

เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากมาทางเราแล้ว ท่าก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไปท่านก็รู้จักพระองค์”

 
Answering Islam Thailand, 1999 - 2006. All rights reserved.