Audio/อัน-ซาบูร์
 
 
 
 
 
 
 
ข้าพเจ้ามีความรู้ทางด้านศาสนาเพิ่มพูนมากขึ้น แต่ในความรู้ทั้งหมดนั้น ข้าพเจ้ากลับมีคำถามมากมายเกี่ยวกับอัลลอฮข้าพเจ้าพยายามที่จะทำทุกอย่างให้เป็นที่พอพระทัยอัลลอฮ แต่ข้าพเจ้ากลับมีความรู้สึกว่างเปล่าข้าพเจ้าต้องการบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเติมเต็มในชีวิต .....more

กลางปี ค.ศ.1993 ข้าพเจ้าขอดุอาอ์เป็นการส่วนตัวว่าถ้าท่านอีซาเป็นคนเดียวกับเยซูอย่างที่คริสเตียนเชื่อและเป็นกุรบ่านที่อัลลอฮ์ทรงไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกคนขอให้อัลลอฮ์ทรงให้ข้าพเจ้ามั่นใจและเชื่อเช่นนั้นหลังจากนั้นข้าพเจ้ารู้สึกมีสันติสุขมากขึ้น  .....more

“ถ้าพระเจ้าของคริสเตียนเป็นพระเจ้ามีจริง ดิฉันอยากเห็นพระเจ้า และดิฉันอยากสัมผัสพระเจ้าได้” ขอดุอาฮฺในนามท่านอีซา และหลับตาขอดุอาฮฺอยู่คนเดียวในห้อง พอขอดุอาฮฺเสร็จข้าพเจ้าก็เห็นภาพ บางอย่างเห็นขณะที่หลับตาอยู่ แต่ก็เป็นภาพที่ชัดมากๆด้วย ภาพที่เห็นคือมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังข้าพเจ้าใส่ชุดสีขาว และขาวมากๆสะท้อนแสง  .....more

คำพยานของไฟซอล / ไฟซอล   
พระคัมภีร์อินญีลมีความจริงที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่สำคัญและมีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ทีสำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่สนับสนุนเรื่องที่แท้จริง ผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเมื่อผมได้ดู
และตรวจสอบ หลักฐานด้วยตัวเองโดยที่ผมไม่ได้ให้ผู้ใดนำผมนอกจากพระเจ้าพระองค์เดียวสิ่งนี้ทำให้ผมมี ความสนใจมาก ยิ่งขึ้นจนกระทั่งหลังจากนั้น อีก สองสามเดือนผมอ่านแต่พระคัมภีร์อัลกุรอานและอินญีล  .....more

ผมเกิดในครอบครัวมุสลิมมาเลเซียครอบครัวของผมเป็นผู้นำทางศาสนาและผู้นำทาง ด้านธรรมเนียมปฏิบัติในฐานะที่เป็นผู้นำในประเทศมุสลิมศาสนาอิสลามจึงเป็น
ศูนย์กลางในชีวิตของเรา  .....more

เรื่องราวของโอมาร์
ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ (ซบ.) ผู้ทรงกรุณาเมตตาปราณีเสมอ นี่คือเรื่องราวจากชีวิตของผม เป็นประสบการณ์จริง ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความจริง .....more

เรื่องราวของอับดุล 
 
Answering Islam Thailand, 1999 - 2006. All rights reserved.