Audio/อัน-ซาบูร
 
 
 
 
 
 

ประวัติการคงอยู่ของคัมภีร์เตารอตและอินญีล ( ตอนที่ 2)

นิกายชิอะมีชุดคำสอนที่แท้จริงของพวกเขาเอง แต่ความอุตสาหะทั้งหมดในการกลั่นกรองคำสอนของแท้ออกจากของปลอมเหล่านี้ยังคงไม่เพียงพอในการเผยแพร่เพราะมี คำสอนอยู่มากมายหลายชุดที่อ้างว่าเป็นของแท้มาตรฐานหลักที่ผู้รวบรวมคำสอนเหล่านี้ใช้ในการแยกแยะคำสอนของแท้ ออกจากของปลอมนั้นง่ายในการลอกเลียนแบบ ดังนั้นมันจึงเป็นการยากอย่างยิ่งยวดในการแยกแยะ ระหว่างคำสอนที่ทำขึ้นอย่างระมัดระวังกับของแท้พวกนัศรอนีย์ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงหรือปลอมแปลงคัมภีร์เตารอต และอินญีลของพวกเขา มันเป็นของแท้ที่อยู่ในช่วงการถือกำเนิดขึ้นของศาสนาอิสลาม มันยังคงสภาพเดิมมาจนถึงทุกวันนี้ ถึงแม้ว่าจะมีพวกนัศรอนีย์ร่วมสมัยบางคนที่เป็นผู้เผยแพร่ศาสนาอิสลามจะปรารถนาในการปลอมแปลงคัมภีร์เตารอต และอินญีลของพวกก็ตามพวกเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสำเนาทั้งหมดและต้นฉบับของมันที่เผยแพร่ไปทั่ว ในหมู่พวกนัศรอนีย์ที่มีอยู่หลายๆภาษาทั่วโลกได้ ! คัมภีร์อัลกุรอ่านแสดงให้เห็นถึงคำแถลงความโดยเปิดเผยที่ชัดเจนและอีกครั้งถึงความเป็นของแท้ของคัมภีร์เตารอต และอินญีลแล้วการเตือนให้พวกนัศรอนีย์และชาวยิวอยู่โดยพระบัญญัติของมัน ถ้าคัมภีร์เตารอตและอินญีลหลุดพ้นจาก การปลอมแปลงในเวลานั้นมาได้ มันก็จะคงสภาพเดิมมาถึงทุกวันนี้ตามข้อเท็จจริงความเป็นของแท้ตามต้นฉบับ ของคัมภีร์เตารอตและอินญีลในปัจจุบันนั้นต้องย้อนกลับไปหลายศตวรรษก่อนที่จะมีศาสนาอิสลามเสียด้วยซ้ำ ! เรามีเตารอตและอินญีลที่ท่านนบีมูฮำหมัดรับรองไว้แล้วในสมัยของท่านมากมายและคำสอนที่ย้อนกลับไปเมื่อศตวรรษแรกๆ ของยุคศาสนาคริสต์ วันนี้มีเอกสารจากต้นปาปิรัสมากกว่า 70 เล่ม มี คัมภีร์ ที่เป็นอักษรกรีกมากกว่า 230 ตัว , และมีตัวอักษรเล็กเกือบ 200 ตัวและคัมภีร์ที่รวบรวมส่วนที่ถูกตัดออกจากพระคัมภีร์หลักอีกประมาณ 250 เล่ม สิ่งที่เก่าแก่ที่สุดจากบรรดาสิ่งเหล่านี้คือเอกสารปาปิรัส Chester Beatty papyri of the Gospels, Acts and of Paul. มันอยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่สาม หนังสือโบราญภาษากรีกที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในศตวรรษที่สี่ เหตุผลหนึ่งว่าทำไมต้นฉบับพระคัมภีร์อินญีลที่เก่าแก่ที่สุดนับพันฉบับเหล่านี้ไม่ได้สืบทอดต่อมาก็เพราะการกระทำทารุณกรรมพวกนัศรอนีย์ พวกนอกรีตที่กระทำทารุณกรรมจะบังคับให้พวกนัศรอนีย์ยอมศิโรราบต่อต้นฉบับคัมภีร์ของพวกเขาและจากนั้นก็ทำลายพวกมันทิ้ง อย่างไรก็ตามการทำทารุณกรรมได้ยุติลงในศตวรรษที่สี่และสำเนาคัมภีร์อินญีลที่เป็นทางการนั้นมีโอกาสในการสืบทอดได้มากขึ้น การยอมรับพวกนัศรอนีย์ โดยอาณาจักรโรมันเป็นแรงผลักดันไปสู่การเผยแพร่คัมภีร์พวกนัศรอนีย์และการแปลมันไปสู่ภาษาต่างๆ ดังนั้นตั้งแต่ศตวรรษที่สี่เป็นต้นมาจึงเป็นไปได้ที่พวกนัศรอนีย์จะเป็นเจ้าของสำเนาคัมภีร์อินญีลที่สมบูรณ์ หรือแม้แต่คัมภีร์ไบเบิ้ลฉบับสมบูรณ์ คัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดโดยไม่คำนึงถึงขนาดนั้น ( แยกออกมาจาก the Chester Beatty papyri) เกิดในศตวรรษที่สี่ มันต้องถูกจำให้ขึ้นใจว่า แม้ว่าจะมีบรรยากาศที่เหมาะแก่การสร้างสรรค์ภายใต้โรม การกระทำทารุณกรรมต่อพวกนัศรอนีย์และการทำลายล้างพระคัมภีร์ของพวกเขาได้หมดไปแล้วในช่วงรอยต่อของประวัติศาสตร์ ฉบับต่าง ๆ ของคัมภีร์อินญีลยังอยู่ต่อไป แต่ภาคต่างๆของโลกพวกนั้นก็ไม่ได้ระลึกถึงโรมอีกต่อไป 444444444 อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงยังดำรงอยู่ว่าเรามีต้นฉบับบางส่วนและทั้งหมดของคัมภีร์เตารอตและอินญีล (ฉบับที่ท่านนบีมูฮำหมัดรับรองว่าถูกต้องใช้ได้) ที่เกิดขึ้นมาเป็นหลายศตวรรษก่อนที่ศาสนาอิสลามจะถือกำเนิดขึ้น ฉบับดังกล่าว บางส่วนที่ยังคงมีอยู่นั้นมีรายละเอียดดังด้านล่างนี้ :
ทบัญญัติวาติกัน มันถูกค้นพบในหอสมุดวาติกัน( Vatican ) ในหมวดหมายเลข 1209 และมันอยู่ในหอสมุดมาตั้งแต่ประมาณปี 1481.
บทบัญญัติไซนาย ตัวบทบัญญัติอีกชิ้นหนึ่งที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่สี่ กลุ่มนักบวชของไซนายได้ถวายมันให้กับกษัตริย์ซีซ่าร์แห่งรัสเซียในปี 1862 และในปี 1933 มันถูกซื้อจากรัสเซียไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์อังกฤษในราคา 100,000 ปอนด์
บทบัญญัติวอชิงตัน มันประกอบด้วยคำสอนของท่านอีซาและสาวกทั้งสี่ มันเกิดขึ้นในศตวรรษที่สี่หรือห้าในยุคของคริสต์เตียน
บทบัญญัติอเล็กซานเดรีย มันถูกเขียนขึ้นในอเล็กซานเดรียประมาณศตวรรษที่ห้า มันถูกค้นพบในพิพิธภัณฑ์อังกฤษ มันมีเรื่องราวของคัมภีร์เตารอตและอินญีลภาษากรีกทั้งหมดยกเว้นสี่สิบหน้าสุดท้ายที่หายไป
บทบัญญัติไบแซน บทบัญญัตินี้ได้มาจากศาสนสถานแห่งนักบุญไอเรนเนียสในเมืองลีอองเมื่อปี 1562 มันถูกนำเสนอให้กับหอสมุดของมหาวิทยาลัยเคมบริจในปี 1881 มันเกิดขึ้นย้อนหลังไปเมื่อศตวรรษที่ห้าหรือต้นศตวรรษที่หก
บทบัญญัติคลาโรมอนทานัส บทบัญญัตินี้เกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่หก มันถูกเก็บรักษาไว้ที่ Biblotheque Nationale ในปารีส
บทบัญญัติพีโทรโพลิแทนัส อยู่ในรูปของคำสอนที่เขียนลงบนหนังลูกวัวสีม่วง มันเกิดในช่วงศตวรรษที่หก หนึ่งร้อยแปดสิบสองหน้าของมันจากทั้งหมดสองร้อยยี่สิบแปดหน้าถูกค้นพบในรัสเซีย
บทบัญญัติรอสซาเนซิส อินญีลส่วนหนึ่งได้ถูกบันทึกลงไปด้วยตัวอักษรสีเงินบนหนังลูกวัวสีม่วง มันเกิดในช่วงศตวรรษที่หก
บทบัญญัติเบราทินัสที่เมืองเบรัท ประเทศอัลบาเนีย มันเกิดขึ้นในศตวรรษที่หกโดยสาวกท่านอีซา(แมทธิวและมาร์ค)ซึ่งเขียนด้วยตัวอักษรสีเงินบนหนังลูกแกะ
บทบัญญัติเอ็บเฟรมี ถูกค้นพบที่ Biblotheque Nationale ใน Paris มันเป็นต้นฉบับที่การเขียนดั้งเดิมนั้นถูกลบหรือขีดฆ่าออกไปบางส่วนจากหนังลูกวัวเพื่อนำกลับมาใช้เขียนใหม่ มันเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ห้า ข้อความดั้งเดิมของเอกสารนี้เป็นคัมภีร์อินญีลภาษากรีก มันถูกลบออกในศตวรรษที่สิบสองเพื่อนำหนังลูกวัวมาใช้จารึกเรื่องราวใหม่โดยนักบุญเอ็บเฟรมแห่งไซเรีย มันเป็นการยากที่จะค้นหางานเขียนดั้งเดิมที่เป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์อินญีล
ชิ้นส่วนกระจัดกระจายจำนวนหนึ่งจากอียิปก็ควรค่าที่จะกล่าวถึง ณ ที่นี้เช่นกัน พวกมันมีสองทั้งภาษาคือภาษากรีกและอียิปโบราณ สิ่งที่สำคัญที่สุดในส่วนเหล่านี้คือ T หรือ Ta ในหอสมุด Propaganda ในโรม มันประกอบด้วยหน้าหนังสือ 17 หน้าโดยลูกาและยอห์น มันเกิดขึ้นในศตวรรษที่ห้า
บทบัญญัติ P5 มันอาจจะเป็นต้นฉบับของหนังสือที่รวบรวมส่วนต่างๆที่คัดออกจากคัมภีร์เพื่อใช้ในพิธีศักดิ์สิทธิ์ มันเป็นส่วนของคำสอนของสาวกยอห์น มันเกิดขึ้นในศตวรรษที่สาม เรามีบทบัญญัติอีกบทอื่นๆ นอกจากนี้ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่สามด้วยเช่น P20, P37, P45 ( บทบัญญัติศตวรรษที่สามแห่งคำสอนคัมภีร์อินญีลทั้งหมด และ the Book of Acts), P46, P47, P48, P49, P52, P53, P64, P66, P67, และ P72.

มันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องกล่าวถึงหนังสือที่รวบรวมส่วนต่างๆที่คัดออกจากคัมภีร์อินญีลเพื่อใช้ในพิธีศักดิ์สิทธิ์เล่มต่อไป พวกมันเป็นหนังสือที่ใช้ในพิธีการนมัสการและการสอนเรื่องหลักธรรม , การกระทำ , และหนังสือของสาวกในคัมภีร์อินญีลซึ่งถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆให้อ่านในแต่ละวันเป็นเวลาหนึ่งปี พวกมันถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือ : (1) คำสอนของของท่านอีซาหรือบทเรียนคำสอนจากสาวกของท่าน (2) บทเรียน Prarapostoli จากบทบัญญัติ the Acts และ Epistles มีต้นฉบับมากกว่าสองร้อยฉบับของแบบแรกและ 100 ฉบับของแบบหลัง อย่างไรก็ตาม คัมภีร์ เหล่านี้น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่เก้าหรือหลังจากนั้น แต่พวกมันเป็นตัวแทนงานเขียนประเภทหนึ่งที่ย้อนหลังไปอีกหลายปีก่อนการมีศาสนาอิสลาม
Answering Islam Thailand, 1999 - 2006. All rights reserved.