Audio/อัน-ซาบูร
 
 
 
 
 
 

การฟื้นขึ้นจากความตายและการขึ้นสู่สวรรค์ของอีซาอัลมะซีฮ

ในอัลกรุอานไม่มีที่ไหนปฎิเสธการฟื้นจากความตายของท่านอีซา ตามอัลกรุอานนั้น  ท่านนบีมูฮำหมัด ได้รับวาฮีเกี่ยวกับท่านอีซา มีกล่าวในซูเราะห์ที่ 19 มัรยัม อายะที่ 33  ดังน


   
“ และความศานติจงมีแด่ฉัน วันที่ฉันถูกคลอด และวันที่ฉันตาย และวันที่ฉันถูกฟื้นขึ้นให้มีชีวิตใหม 

            อายะฮ์นี้ทำให้ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านอีซา ได้ประสบกับความตายจริงๆ แม้ว่าการตายบนไม้กางเขนจะโดนปฏิเสธไปบ้าง ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านอีซาฟื้นอีกครั้ง ( ใส่ภาษาอาหรับ)  คำนี้หมายถึง ขึ้นไปโดยตรงอย่างมีชีวิตอยู่ หลังจากประสบความตายอย่างแท้จริง 

           หลังจากท่านอีซาตาย 3 วัน ท่านอีซาฟื้นจากความตาย ซึ่งฟื้นด้วยร่างกายใหม่ และสำแดงฤทธานุภาพของอัลเลาะห์ การตายของท่านอีซาจะไม่มีความหมายอะไรเลย ถ้าไม่ฟื้นขึ้นอีกครั้ง

                มีเหตุผล 3 ประการด้วยกันที่ท่านอีซาต้องตายแล้วฟื้นขึ้นจากความตาย  คือ

  1. ผู้ศรัทธามีความหวังว่าจะมีชีวิตหลังความตายเหมือนท่านอีซา
  2. ผู้ศรัทธาเชื่อว่าสามารถขอดุอาอ์ในนามของท่านอีซาแล้วจะได้
  3. ผู้ศรัทธาเชื่อว่าท่านอีซาจะช่วยให้พ้นจากการพิพากษาในวันกิยามะฮ์  

ถ้าพิสูจน์ว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ที่เมตตา คือเมื่อท่านอีซาได้ถูกตรึงกางเขนแล้ว ไม่ใช่ตายไปเลยแต่ท่านอีซากลับฟื้นคืนชีพ ท่านอีซาสามารถเอาชนะความตายได้ และยังคงอยู่ตลอดกาล ท่านอีซาฟื้นขึ้นจากความตายและมีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่กุขึ้นอย่างที่บางคนสงสัยแต่เป็นความจริง ซึ่งมีผู้คนในสมัยนั้นเห็นและเป็นพยานมากมาย การตายและการฟื้นชีพของท่านอีซา เป็นเนื้อแท้ของการยึดมั่นข้อเท็จจริงของอุมมะฮ์ท่านอีซา ความศรัทธานี้เต็มไปด้วยความหวัง              

เรามีผู้ที่นำเราขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งมีชีวิตอยู่ตลอดกาล เรามีความศรัทธาในความรักของอัลเลาะห์ และเราได้รับคำสัญญาจากอัลเลาะห์ในวันกิยามะฮ์  ซึ่งมีกล่าวไว้ในอินญีล ซูเราะห์ โรม บทที่ 8 อายะห์ที่ 17 

และถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้ว เราก็เป็นทายาท คือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาท ร่วมกับท่านอีซา เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับท่านอีซาก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับท่านอีซาด้วย     

การขึ้นสู่สวรรค์ของท่านอีซานั้นเป็นพยานโดย อุมมะฮ์ของท่านอีซาสิบเอ็ดคน ที่อยู่นอกเมืองใกล้ เบธานี  โดยอยู่ใน ซูเราะห์ ลูกา บทที่ 8 อายะห์ ที่ 50

             ท่านอีซาจึงพาเขาออกไปถึงหมู่บ้านเบธานี และได้ยกมืออวยพรเขา

ในกรุอานไม่ได้คัดค้าน แต่ยังสนับสนุนเรื่องนี้ในซูเราะห์ ที่ 3 อาละอิมรอน อายะห์ 55 กล่าวว่า

 

จงรำลึกถึงขณะที่อัลเลาห์ตรัสว่า “ โอ้ อีซา ข้าจะเป็นผู้รับเจ้าไป พร้อมด้วยชีวิตและร่างกายของเจ้า และจะเป็นผู้ยกเจ้าขึ้นไปยังข้า และจะเป็นผู้ทำให้เจ้าบริสุทธิ์พ้นจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา และจ้ะเป็นผู้ให้บรรดาที่ปฏิบัติตามเจ้าเหนือผู้ปฏิเสธทั่งหลายจนกระทั้งถึงวันกิยามะฮ์ แล้วยังข้านั้นคือการกลับไปของพวกเจ้า แล้วข้าจะตัดสินระหว่างพวกเจ้า ในสิ่งที่พวกเจ้าขัดแย้งกัน

 

Answering Islam Thailand, 1999 - 2006. All rights reserved.