Audio/อัน-ซาบูร์
 
 
 
 
 
 
     
 

อีซา อัล-มะซีฮ์เป็นใคร

  (เรื่องต่อไปนี้ เป็นเรื่องของมุสลิมคนหนึ่งที่ค้นหาความจริงเกี่ยวข้องท่านอีซา เขาได้เข้าใจท่านอีซาเป็นใครโดยการอ่านทั้งอัล-กุรอานและเตารอตและอินญีลด้อย)

  เวลานั้นข้าพเจ้าได้อ่านคัมภีร์เตารอต ใน เฉลยธรรมบัญญติ  บทที่ 18 ข้อ 15

          พระเยโฮวาฮ์ ( ชาวยิว เรียกชื่อ อัลเลาะห์ ว่าพระเยโฮวาฮ์) พระเจ้าของท่านจะโปรดให้มีนบีเกิดขึ้น อย่างข้าพเจ้านี้เกิดขึ้นในหมู่พวกท่าน จากพี่น้องของท่าน ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังเขา”  

           ข้อความตอนนี้สอดคล้องกับคัมภีร์อินญีล คือ ในกิจการของอัครทูต บทที่ 3 ข้อ 22 ที่นบีมูซาได้กล่าวไว้ว่า

พระเจ้าของท่านทั้งหลายจะโปรดประทาน นบีท่านหนึ่งเหมือนอย่างเราให้แก่ท่าน  จากจำพวกพี่น้องของท่าน ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในสิ่งสารพัดซึ่งพระองค์จะได้ตรัสแก่ท่าน  

         และในบทที่ 7 ข้อ 37 นบีมูซา ได้กล่าวแก่ชนชาติของท่านว่า

พระเจ้าจะทรงประทาน นบีผู้หนึ่งให้เกิดมาเพื่อท่าน  จากพี่น้องของท่านเหมือนอย่างที่ให้ข้าพเจ้าเกิดมา”  

ข้อความนี้ดึงดูดใจข้าพเจ้ามาก เพราะเมื่อก่อนเคยเป็นสิ่งเตือนใจข้าพเจ้า ในช่วงที่ข้าพเจ้าขัดแย้งกับอุมมะฮ์ท่านอีซา แต่มาระยะหลังนี้ทัศนคติของข้าพเจ้าก็เริ่มเปลี่ยนไป  ว่าที่จริง เตารอตและ อินญีล ยังคงถูกปกปิดอยู่และยากที่จะเข้าใจควรพึ่งสติปัญญาที่มาจากอัลเลาะห์  เพื่อที่ความเชื่อจะถูกเติมให้เต็ม

ใน เตารอต บท เฉลยธรรมบัญญติตอนนี้ได้พิจารณาถึงคำกล่าวที่กล่าวถึงท่าน นบีมูฮำหมัด ว่า นบีที่เหมือนข้าพเจ้า ( นบีมูซา)  ทำให้รู้ว่านบีมูซาเหมือน

นบีมูฮำหมัด ดังที่อัลเลาะห์ (ซ.บ.) ได้สัญญาไว้ว่าจะมีนบีท่านหนึ่งเกิดขึ้นทำให้แน่ใจว่านบีมูฮำหมัดเป็นเพียงศาสดาดังที่ท่านนบีมูซากล่าวถึง

-   ท่านนบีมูซาเกิดมามีพ่อ แม่, ท่านนบีมูฮำหมัดเกิดมามีพ่อ แม่ ท่านทั้งสองไม่เหมือน นบีอีซา ที่มีแม่แต่ไม่มีพ่อ

-   ท่านนบีมูซาเติบใหญ่แล้วแต่งงาน เช่นเดียวกับท่านนบีมูฮำหมัด ไม่เหมือนท่านอีซาที่ไม่ได้แต่งงาน

-    ท่านนบีมูซาและท่านนบีมูฮำหมัดต่างก็มีลูก แต่ท่านนบีอีซาไม่มีทายาทและไม่แต่งงาน

-    ท่านนบีมูซาและท่านนบีมูฮำหมัด ต่างก็แก่ตาย แต่ท่านอีซาไม่ตาย ท่านขึ้นสู่สวรรค์ในขณะที่ยังมีชีวิต และไม่ถูกฝัง  

นั้นคือสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยเข้าใจความเหมือนกันของท่านนบีมูซาและท่านนบีมูฮำหมัด ทีนี้เราลองมาดูความเหมือนกันของท่านนบีมูซาและท่านอีซาบาง ซึ่งไม่ธรรมดาเลย

-   ในวัยเยาว์ของท่านนบีมูซา กษัตริย์ ฟาโรห์ มีคำสั่งให้ฆ่าท่านซึ่งเป็นเหตุการณ์ เดียวกับท่านอีซาในวัยเยาว์ ที่กษัตริย์เฮโรดมี่คำสั่งให้ฆ่าท่าน ไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ท่านทั้งสองเกิดมา และถูกสั่งให้ฆ่าในขณะที่ท่านทั้งสองยังเป็นทารก

-   ตอนที่ท่านนบีมูซาเกิด กษัตริย์ฟาโรห์เต็มไปด้วยความโกรธแค้น และมีคำสั่งให้ฆ่าเด็กที่เป็นชายทุกคนที่มีอายุ 2  ขวบลงมา ส่วนตอนที่ท่านอีซาเกิด กษัตริย์ เฮโรด มีความโกรธฉุนเฉียวมาก จึงออกคำสั่งให้ฆ่าเด็กที่เป็นชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ขวบลงมาในบรรดานบีทั้งหมดมีเพียงสองท่านเท่านั้นที่ประสบการณ์แบบเดียวกัน

-    ตอนที่ท่านทั้งสองอยู่ในวัยเด็ก ท่านนบีมูซาได้รับการเลี้ยงดูจากบุตรสาวของกษัตริย์ ฟาโรห์ เช่นเดียวกับท่านอีซาที่ได้รับการเลี้ยงดูจากยูซุฟ แตกต่างจากคนอื่นตรงที่ได้รับการเลี้ยงจากผู้ที่พระเจ้าได้เลือกไว้ ให้ปกป้องท่านในขณะที่ท่านทั้งสองยังเป็นเด็ก เมื่อมีภัยคุกคาม

-   เมื่อท่านนบีมูซาได้รับ วาฮี  จากอัลเลาะห์  ท่านได้รับพลังอำนาจจากอัลเลาะห์ ด้วย ทำให้ท่านบรรลุถึงความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์  ท่านอีซาก็เช่นกันที่ได้รับพลังอำนาจถึงคำพูดที่เป็นชีวิต ได้รับพลังอำนาจจากอัลเลาะห์  ทำให้ท่านได้ปฎิบัติภารกิจสำเร็จได้อย่างปาฏิหาริย์ ท่านอีซาได้รักษาคนเจ็บป่วยให้หายจากโรคได้ และชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้วหลายวันฟื้นชีวิตได้อีกครั้ง

-   ท่านนบีมูซาได้ช่วยชนชาติอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์ท่านอีซาได้ช่วยให้ผู้คนหลุดพ้นจากความตายเนื่องจากบาป  

         สิ่งเหล่านี้เป็นบทพิสูจน์ที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้าได้คิดพิจารณา และสรุปว่าท่านทั้งสองไม่เหมือนศาสดาท่านอื่นๆ  ดังที่มีกล่าวไว้ใน คัมภีร์เตารอต  เฉลยธรรมบัญญติ บทที่ 18 ข้อที่ 15 ดังนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดที่พิสูจน์ได้ว่าท่านมูฮำหมัดเป็นผู้ถูกกล่าวถึง แต่สิ่งที่บ่งชี้ได้ชัดก็คือ ท่านอีซาเป็นคำดำรัสของอัลเลาะห์ ที่เป็นร่างกายได้  ถึงแม้ว่าความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ ที่ให้ข้าพเจ้าพบในคัมภีร์ เตารอต ที่พระเจ้าตรัสนั้นเป็นความจริงทำให้จิตใจของข้าพเจ้ายิ่งไม่สงบ หรือว่ามีบางอย่างในความเชื่อของอุมมะห์ท่านอีซา

( ประชาชาติของท่านอีซา) เพราะมีเหตุผล เพราะมีเหตุผลบางอย่างในความเชื่อของอุมมะห์ท่านอีซาที่ทำให้ข้าพเจ้ายอมรับไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อที่ว่าท่านอีซาเป็นบุตรของอัลเลาะห์  ตั้งแต่เด็กแล้วที่ข้าพเจ้าถูกสอนมา และเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าสอนผู้ผู้อื่นด้วย นั้นก็คือ...........  

อัลลอฮฺไม่ประสูติ และไม่ถูกประสูติ

ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้น

ผู้ใดก็ตามที่กล่าวว่าอัลลอฮ์ คือหนึ่งในพระเจ้า 3 องค์ ผู้นั้นคือผู้ที่ตกมุรตัด

 

            ข้าพเจ้ายอมรับถึงสิ่งนี้ไม่ได้ว่า อุมมะห์ของท่านอีซาเชื่อว่าท่านอีซาถูกตรึงบนกางเขนนั้นเป็นความจริง ถ้าท่านอีซา เป็นนบีจริง เป็นผู้ได้รับวาฮี จากพระเจ้า  หรือเป็นบุตรของอัลเลาะห์ จริง แล้วทำไมอัลเลาะห์ ไม่ช่วยท่านอีซาจากการถูกตรึงกางเขน

                  อย่างไรก็ตาม  จากการที่ชาวยิวได้รับควาเจ็บปวดที่พวกเขาต้องถูกตรึงบนไม้กางเขนจนกว่าจะสิ้นชีวิต ( ทหารโรมันชอบใช้วิธีตรึงกางเขนชาวยิวในช่วงที่โรมปกครองดินแดนของชาวยิวก่อนท่านอีซากำเนิด) แล้วทำไม อัลเลาะห์ไม่ปกป้องพวกเขา แต่กลับพวกเขาตายบนไม้กางเขน หรือยิ่งกว่านั้น  สมมุติว่า เป็นลูกข้าพเจ้าเองที่ได้รับความเจ็บปวด หรือแย่กว่านั้นคือถูกตรึงบนไม้กางเขน ในช่วงเวลานั้นข้าพเจ้าต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างหนักเพื่อที่จะไม่ให้ลูกของข้าพเจ้าได้รับความเจ็บปวดทรมานโดยที่ไม่มีความผิด

                   ข้าพเจ้าต้องการช่วยให้ปลอดภัยผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร  อัลเลาะห์ช่วยไม่ได้หรือ  ในช่วงเวลานี้เองข้าพเจ้าได้รับคำชี้แจ้งที่ช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจในระดับหนึ่ง ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมครูสอนศาสนา หรืออุมมะห์ของท่านอีซาบางคนจึงได้ถามว่าทำไมต้องเรียกท่านอีซาว่า บุตรของอัลเลาะห์

หรือ ผู้นำสู่สรรค์ และ อะไรที่ใจกันว่า พระเจ้า 3 องค์  แล้วทำไมท่านอีซาจึงถูกตรึงบนไม้กางเขน  ซึ่งขัดแย้งกับ อัล-กรุอ่านมาก และเราได้สนทนากันเกี่ยวกับ  ความบาปของพ่อที่ตกมาสู่ลูก( หมายถึงความบาปของท่านนบีอาดัม- ฮาวาฮ์) ข้าพเจ้าคิดทบทวนดูแล้วไม่ยุติธรรมที่อัลเลาะห์ ลงโทษแบบนั้น  แม้ว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ก็ตาม ข้าพเจ้าก็ได้รับคำตอบ คำอธิบาย คำชี้แจง  แต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เห็นถึงเบื้องหลังที่แตกต่างจากมุสลิม ไม่สามารถนำมาบรรจบกันได้ที่จะเป็นสะพานเชื่อมขึ้นไปให้รู้ถึงสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถหยั่งรู้ได้

เวลานี้เองที่ข้าพเจ้ารู้ว่า อัลเลาะห์เท่านั้นที่เป็นความหวังเดียว และเป็นความหวังสุดท้ายที่จะนำข้าพเจ้าไปสู่ความจริง ขอพระองค์ทรงช่วยเปิดประตูใจ และชี้นำข้าพเจ้าด้วย ซึ่งข้าพเจ้าขอดุอาฮฺ  ต่อ อัลเลาะห์ ดังนี้                  

          โอ อัลเลาะห์ ข้าพเจ้าทูลขอให้พระองค์ทรงเปิดเผยให้ได้รู้ความจริงถึงคำว่า บุตรของอัลเลาะห์  และชื่อของ ผู้นำขึ้นสู่สวรรค์  ในเรื่องของท่านอีซาขอให้พระองค์ ทรงเปิดเผยให้เข้าใจความหมายของคำว่า วิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า  ความลับของไม้กางเขน ของให้พระองค์มทรงให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจความจริงของ  คัมภีร์ เตารอต – อินญีล อย่างลึกซึ่งแน่แล้วที่พระองค์ที่พระองค์จะช่วยให้ทุกอย่างสว่างใส ชัดเจน เพราะว่าคำดำรัสของพระองค์นั้นไม่เคยเปลี่ยน ตั้งแต่เริ่มจวบจนปัจจุบัน ยังเป็นอยู่ตลอดไป และนิรันดรกาลจนกว่าจะถึงวันสิ้นโลก

  โดยแท้จริงแล้ว หลายครั้งมากที่อัลเลาะห์ได้ทรงช่วยเหลือข้าพเจ้าโดยทางพระวิญญาณของพระองค์ พระวิญญาณของพระองค์ ทำงานในจิตใจของข้าพเจ้าช่วยให้เอาชนะกับอุปสรรคต่างๆได้  

 

 
     
Answering Islam Thailand, 1999 - 2006. All rights reserved.