Audio/อัน-ซาบูร
 
 
 
 
 
 

อิสมาอีลเป็นกุรบ่านให้อิบรอฮีม?

มุสลิมยังยืนยันว่าไบเบิ้ลได้เปลี่ยนแปลงแก้ไข      ทำให้อิสลามไม่เชื่อในเรื่องราวของท่านนบีอิบรอฮีม    ที่ได้รับคำสั่งจากพระเจ้า     ให้ถวายบุตรชายของท่าน  ยังเข้าใจกันว่าบุตรชายผู้นั้นคือนบีอิสมาอีล  แต่ในไบเบิ้ลกล่าวว่าบุตรชายผู้นั้นคืออิสฮัก ในปฐมกาลบทที่ 22 ข้อ 9 กล่าวว่า
เมื่อเขาทั้งสองมาถึงที่ซึ่งพระเจ้าตรัสบอกเขาไว้แล้ว อิบรอฮีมก็สร้างแท่นบูชาที่นั่นเรียงฟืนเป็นระเบียบ แล้วมัดอิสฮักบุตรชายวางไว้บนแท่นบูชาบนฟืน

อินญีล ฮีบรูบทที่ 11 ข้อ 17 กล่าวว่า
เพราะอิบรอฮีมมีความเชื่อ   ฉะนั้นเมื่อท่านถูกลองใจ   ท่านจึงได้ถวายอิสฮักเป็นเครื่องบูชา และท่านซึ่งเป็นผู้ได้รับพระสัญญา ก็ได้พร้อมแล้วที่จะถวายบุตรคนเดียวของท่าน

อินญีล ยะอ์กุ๊บบทที่ 2 ข้อ 21 กล่าวว่า
เมื่ออิบรอฮีมบิดาของเรา ได้พาอิสฮักบุตรของท่านมาถวายบนแท่นบูชา จึงได้ความชอบธรรมเพราะการประพฤติไม่ใช่หรือ

ในอัลกุรอ่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอิบรอฮีมที่ทำการร้องขอกับพระเจ้าใน ซูเราะฮ์อัศศ็อฟฟาต อายะฮ์ที่ 100-107 ว่า

ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์     ขอพระองค์ทรงประทานบุตรที่มาจากหมู่คนดีให้แก่ข้าพระองค์ด้วย ดังนั้นเราจึงแจ้ง  ข่าวดี  แก่เขาว่าจะได้ลูกคนหนึ่งที่มีความอดทน ขันติ (อิสมาอีล) ครั้นเมื่อเขา (อิสมาอีล) เติบโตขึ้นไปไหนมาไหนกับอิรอฮีมได้แล้ว (นักตัฟซีรกล่าวว่า เมื่ออิสมาอีลอายุได้ 13 ปี) อิบรอฮีมได้กล่าวขึ้นว่า  “โอ้ ลูกเอ๋ย ! แท้จริงพ่อได้เห็นในขณะฝันว่า พ่อได้เชือดเจ้า จงคิดดูซิว่าเจ้าจะเห็นเป็นอย่างไร”  เขากล่าวว่า  “ โอ้พ่อจ๋า !  พ่อจงปฏิบัติตามที่พ่อได้ถูกบัญชามาเถิด หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์พ่อจะเห็นฉันว่า ฉันอยู่ในหมู่ผู้มีความอดทน” ครั้นเมื่อทั้งพ่อและลูกได้ยอมมอบตนแก่อัลลอฮ์ อิบรอฮีมได้ให้อิสมาอีลคว่ำหน้าลงกับพื้น และเราได้เรียกเขาว่า “โอ้ !อิบรอฮีมเอ๋ย แน่นอนเจ้าได้ปฏิบัติถูกต้องตามฝันแล้ว”    แท้จริงเช่นนั้นแหละ    เราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลาย แท้จริงนั่นคือการทดสอบที่ชัดแจ้งแน่นอน และเราได้ให้ค่าไถ่ตัวเขา ด้วยสัตว์เชือดพลีอันใหญ่หลวง  (เชือดแกะใหญ่ตัวหนึ่ง)

จากคัมภีร์ที่ยกมา  ให้สังเกตให้ดี จะเห็นว่า  พระเจ้าได้ติดต่อกับอิบรอฮีมและได้บอกถึงการถวายชื่อของบุตรชายไม่ได้กำหนดไว้   ถึงอย่างไรก็ตามชื่อของบุตรชายที่เกิดมานั้นถือว่าเป็นข่าวดี ถ้าพี่น้องมุสลิมค้นหาข้อมูลการเกิดของอิสมาอีลในอัลกุรอ่านจะไม่พบ มีน้อยมากที่ในคัมภีร์กล่าวถึงอิสมาอีล และแน่ทีเดียวว่าไม่ได้กล่าวถึงมารดาของอิสมาอีลว่าชื่ออะไร (แต่ถ้ามีต้องขออภัยพี่น้องด้วยที่ข้อมูลผิดพลาด)  ในไบเบิ้ลนั้นได้กล่าวถึงมารดาของอิสมาอีลว่าชื่อ ฮากา  และอิสมาอีลมีบุตรชายสิบสองคน ใน (ปฐมกาล บทที่ 25 ข้อ 12-17) ที่นี้มาดูที่คำว่า ข่าวดีที่อัลกุรอ่านได้กล่าวไว้ และมีปรากฏในซูเราะฮ์อัซซาริยาต อายะฮ์ที่ 24-25 ; 28-30 ดังนี้ว่า

เรื่องราวของแขกผู้มีเกียรติของอิบรอฮีมได้มาถึงเจ้าบ้างไหม      เมื่อพวกเขาได้เข้ามาหาอิบรอฮีม พวกเขากล่าวว่า ศานติ อิบรอฮีมกล่าวตอบว่า ศานติ พวกท่านเป็นหมู่ชนที่แปลกหน้าเมื่อพวกเขาไม่กินอาหาร ดังนั้นอิบรอฮีมรู้สึกกลัวพวกเขา พวกเขากล่าวว่า อย่ากลัวเลยและได้แจ้งข่าวดี แก่อิบรอฮีมเกี่ยวกับลูกคนหนึ่งที่มีความรู้ แล้วภริยาของอิบรอฮีมก็ได้ออกมาตะโกน พลางตบหน้าของนาง แล้วกล่าวว่า “หญิงแก่เป็นหมัน” พวกเขากล่าวว่าเช่นนั้นแหละ พระเจ้าของเธอได้ตรัสไว้เช่นนั้น แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ปรีชาญาณยิ่ง ผู้ทรงรอบรู้เสมอ

จากตอนนี้ก็คือ อิบรอฮีม และอิสฮัก เกี่ยวข้องกันอย่างไรกับการถวายบุตร ใน ซูเราะฮ์อัศศ็อฟฟาต อายะฮ์ที่ 109-113

ศานติจงมีแด่อิบรอฮีมเช่นนั้นแหละ        เราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลาย   แท้จริงอิบรอฮีมเป็นคนหนึ่งในปวงบ่าวของเราผู้ศรัทธา เราได้แจ้ง ข่าวดี แก่เขาว่าจะได้ลูกคนหนึ่งอิสฮักเป็นนบี จะเป็นหนึ่งในหมู่คนดีทั้งหลาย (หลังจากเหตุการณ์ การเชือดสัตว์พลีแล้ว เราได้แจ้งข่าวดีแก่อิบรอฮีมว่า เขาจะได้ลูกอีกคนหนึ่งมีชื่อว่า อิสฮัก และเขาจะเป็นนบีด้วย อายะฮ์ประจักษ์ว่าผู้ที่จะถูกเชือดพลีนั้นคือ อิสมาอีล ไม่ใช่ อิสฮักตามที่มีผู้กล่าวอ้าง)   และเราได้ให้ความจำเริญแก่เขา และแก่อิสฮัก และในหมู่ลูกหลานของเขาทั้งสองนั้นมีผู้ทำความดี และมีผู้อธรรม แก่ตัวของเขาเองอย่างชัดแจ้ง (คือในหมู่ลูกหลานของอิบรอฮีมและอิสฮักนั้น มีทั้งมุอ์มินซอและฮ์ และมุชริก)

จากวลีที่ว่า ดังนั้นเราจึงแจ้ง  ข่าวดี  แก่เขาว่าจะได้ลูกคนหนึ่งที่มีความอดทน ขันติ (อิสมาอีล)   และ   เราได้แจ้ง ข่าวดี แก่เขาว่าจะได้ลูกคนหนึ่งอิสฮัก  ไม่พบในอัลกุรอ่านว่าการเกิดของอิสมาอีลเป็นอย่างไร ดังนั้นบุตรชายที่เป็น ข่าวดี ที่พระเจ้าได้เตรียมไว้เพื่อจะถวายกับพระองค์ จึงไม่ใช่อิสมาอีล  แต่ควรจะเป็นอิสฮัก ที่ไบเบิ้ลได้กล่าวไว้เช่นนั้น  จากการพิจารณาตรงส่วนนี้มุสลิมประมาณ 95 % ยังเชื่อว่าบุตรชายคนนั้นคืออิสมาอีล  ถ้าศึกษาจากอัลกุรอ่านเพื่อใช้เป็นหลักฐานในส่วนของอิสฮักควรจะศึกษาให้รอบคอบในการตีความหมาย สำหรับเหตุผลส่วนนี้นั้นได้มีท่าน อาลี ยูซุฟ   ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งได้ให้ความหมายไว้ในอัลกุรอ่าน หน้าที่ 1204 ; 4096 ซึ่งเห็นด้วยว่า เด็กที่เกิดมาต้องสอดคล้องกับกฎหมายอิสลาม หรือกฎหมายทั่วๆไป กล่าวคือ บุตรคนแรกของอิบรอฮีมคือ อิสมาอีล ซึ่งเป็นบุตรที่เกิดจากสาวใช้ของอิบรอฮีม จึงเท่ากับว่านางเป็นภรรยาน้อย ตามกฎหมายบุตรที่ออกมาจึงไม่มีสิทธิ์ในการสืบทอดมรดกโดยตรง   ส่วนอิสฮักเป็นบุตรที่เกิดจากนางซาเราะฮ์ ซึ่งเป็นภรรยาคนแรก แม้ว่าอิสฮักจะเกิดที่หลัง   แต่อิสฮักเป็นผู้สืบทอดวงศ์วานโดยตรง   อิสฮักจึงมีความเหมาะสมกว่าเพราะเกิดจากภรรยาหลวงเพราะฉะนั้นตามหลักการของอิสลาม และกฎหมายโดยทั่วๆ ไป แม้ว่าจะเกิดขึ้นในยุคของท่านอิบรอฮีม แต่เมื่อเรามาพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และถูกต้องตามหลักการบุตรที่เกิดจากภรรยาที่สมรสถูกต้องตามกฎหมาย จะได้รับสิทธิ์อันชอบธรรมมากกว่า บุตรนอกสมรส 
ดังนั้นเรื่องราวตอนนี้ในอัลกุรอ่านจึงเห็นด้วยว่า   บุตรชายที่ถูกพระเจ้าเลือกมาทดสอบคือ อิสฮัก

 

Answering Islam Thailand, 1999 - 2006. All rights reserved.