Audio/อัน-ซาบูร
 
 
 
 
 
 

5. อุปสรรคของมุสลิมที่สนใจในท่านอีซา

                  มุสลิมส่วนใหญ่รู้สึกลำบากในการเปิดใจต่อท่านอีซา แต่เมื่อมุสลิมเปิดใจแล้ว เขาต้องเจออุปสรรคอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าใจยาก เมื่อเขาต้อนรับอีซาให้เป็นผู้ช่วยให้รอด พี่น้องมุสลิมรู้สึกผิดต่อคำสอนสำคัญที่สุดในศาสนาอิสลาม คือ ความเชื่อในเอกะของอัลลอฮฺ เขาเรียนมาตั้งแต่เด็กว่า ไม่มีพระอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ แล้วผู้นำศาสนาอิสลามสอนเขาตลอดว่า ถ้าประมาทในข้อนั้นไม่มีทางที่ได้รับการยกโทษ คนใดนับถือมนุษย์หรือพระอื่น ๆ ให้เปรียบพระเจ้า นั่นเป็นบาปใหญ่ที่ยกโทษไม่ได้  (คัมภีร์อัลกุรอาน ซุเหราะฮฺ อัลอิมรอน (Al Imran) 116) ในอัลกุรอานเตือนอีกข้อหนึ่งว่า คนใดที่ละทิ้งความศรัทธาเดิม คนนั้นจะพินาศและจะอยู่นรกอย่างนิรันดร (ซุเหราะฮฺ อัลอิมรอน 90)

                   เมื่อพี่น้องมุสลิมเชื่อท่านอีซา เขาต้องสู้กับความศรัทธาใหม่ที่ขัดแย้งกันกับคำสอนในอิสลาม ความกดดันที่มาจากครอบครัวนั้นมีอยู่แล้ว แต่ยิ่งกว่านั้น มุสลิมที่เชื่อใหม่ต้องต่อสู้กับความกลัวที่มาจากคำสอนเตาฮีด (Tawhid) มันเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับมุสลิมที่อยากจะติดตามอีซา อุปสรรคเรื่องนั้น สิ่งที่พิเศษในอิสลาม ศาสนาอื่น ๆ นั้น เริ่มก่อนอีซามาในโลก ศาสนานั้นไม่มีคำสอนเกี่ยวข้องกับท่านอีซา แต่ศาสนาอิสลานนั้นเกิดขึ้นตอนที่ศาสนาคริสต์มีทั่วโลก เพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามมีคำสอนที่ต่อต้านกับความเชื่อในท่านอีซา ตั้งแต่เป็นเด็กมุสลิมต้องฟังบ่อย ๆ ว่า อีซาไม่ได้เป็นพระเจ้า อีซาเป็นแค่ นบีองค์หนึ่ง คำสอนเรื่องนั้นเป็นปัญหายากที่แก้เกือบไม่ได้ เมื่อมุสลิมอยากเชื่อท่านอีซา คำสอนเหล่านี้ที่เรียนมา จะเป็นอุปสรรค มุสลิมส่วนใหญ่ถือว่า คำสอนในอัลกุรอานนั้นคำสอนที่พระเจ้าทรงเปิดเผยกับมนุษย์เราโดยตรง แล้วบางข้อในอัลกุรอานบอกว่า อีซาไม่ใช่พระเจ้า เพราะฉะนั้น เมื่อมุสลิมอยากจะเชื่อท่านอีซาซึ่งเป็นพระเจ้าที่ยอมรับสภาพเป็นมนุษย์เพื่อจะช่วยเรา เขาต้องสู้กับคำสอนเก่าที่เรียนมา เราต้องเข้าใจ สำหรับมุสลิมที่เชื่อใหม่ การที่จะเข้าใจในท่านอีซาว่า เป็นพระเจ้าที่รับสภาพป็นมนุษย์นั้นเข้าในยาก

                  บางคนบอกว่า ที่จะแก้ปัญหาข้อนี้ เราต้องวิจารณ์อัลกุรอานก่อน เพราะคำสอนอัลกุรอานกับ คำสอนคัมภีร์ไบเบิลไม่ตรงกัน เราไม่เชื่อว่า อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มาจากพระเจ้า แต่ถ้าเราเริ่มคุยด้วยการปฏิเสธอัลกุรอาน มุสลิมเชื่อใหม่อาจสับสน เราต้องอธิบายว่า ทำไมอัลกุรอานมีปัญหาที่เป็นคัมภีร์ของพระเจ้า ซึ่งเป็นเรื่องซับซ้อนมาก บางคนก็ไม่เห็นด้วยในวิธีการนี้  เขาคิดว่า คำสอนอัลกุรอานในเรืองท่านอีซายังเป็นช่องให้พี่น้องมุสลิมคิดได้ว่า ท่านอีซาเป็นพระเจ้าที่ใช้แบบเป็นมนุษย์ ตามหลักฐานของอัลกุรอาน ท่านอีซาเป็นมนุษย์ที่ไม่เหมือนใคร ทำไมอีซาเกิดมาจากพระเจ้าโดยตรง? แล้วมันมีความหมายพิเศษอย่างไร? มุสลิมบางคนอาจถามว่า ในประวัติศาสตร์มนุษย์มีอีกคนหนึ่งที่มาจากพระเจ้าโดยตรง คือ อาดัม แต่อีซากับอาดัมยังต่างกัน ซึ่งตอนที่พระเจ้าทรงสร้างอาดัม พระเจ้ายังใช้วัสดุ คือ ดิน แต่อีซาเกิดมาจากว่างเปล่า มาจากพระเจ้าโดยตรง แล้วหลายข้อในอัลกุรอานได้ยืนยันว่าท่านอีซาเป็นคนพิเศษ บางคนก็เลยถือว่า คัมภีร์อัลกุรอานจะเป็นตัวเชื่อม ทำให้พี่น้องมุสลิมเริ่มคิดว่า ท่านอีซาเป็นใคร

                  อย่างไรก็ตาม มุสลิมที่เรียนเตาฮีด(Tawhid) มาตั้งแต่เด็ก ๆ เข้าใจยากในหลักคำสอนที่ว่าท่านอีซาเป็นพระเจ้าที่ยอมเป็นมนุษย์ คนใดเชื่อว่า ท่านอีซาได้เปรียบเทียบกับพระเจ้านั้น ไม่มีการยกโทษเลย มุสลิมหลายคนกลัวเรื่องนี้ ก็เป็นอุปสรรคในการศรัทธาท่านอีซาอย่างจริงจัง

                  แต่เราต้องเผชิญเรื่องนี้ เมื่อเราช่วยพี่น้องมุสลิมที่เข้ามาเป็นสาวกของท่านอีซา ถ้าไม่แก้ปัญหานี้ มุสลิมที่รับเชื่อจะไม่เติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณ และจะทุ่มเทในการติดตามอีซาได้ยาก เพราะความกลัวที่มาจาก คำสอนเตาฮีด ดึงเขาไม่ให้ไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยพี่น้องมุสลิมที่จะสู้ชนะกับเรื่องนี้ เพื่อจะช่วยในด้านนี้เราต้องทำอย่างไร? ถ้าเรามีความรู้ทางด้านคัมภีร์อัลกุรอาน ใช้หลาฐานจากคัมภีร์อัลกุรอานทำให้เขาเข้าใจว่า ท่านอีซาไม่เหมือนใคร หรือให้เขาศึกษาคัมภีร์อินญีล จะได้เข้าใจว่า ท่านอีซาเป็นใคร บางครั้งเขาต้องการการอัศจรรย์ที่จะชนะปัญหานี้ ซึ่งบางคนพบอีซาในฝัน บางคนสัมผัสอีซาอย่างชัดเจนโดยการรักษาโรคต่าง ๆ เมื่อเขาเข้าใจชัดเจนว่า ท่านอีซาเป็นพระเจ้า เขาจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ และเป็นสาวกของท่านอย่างจริงจัง เขาจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นด้วย

 

Answering Islam Thailand, 1999 - 2006. All rights reserved.