Audio/อัน-ซาบูร
 
 
 
 
 
 

เรื่องราวของผู้ที่ติดตามท่านอีซา

เรื่องราวของไฟซอล

ผมเกิดในประเทศทางตะวันออก  ผมมีความศรัทธาในศาสนาอิสลามและเป็นมุสลิมที่ปฏิบัติตามกฎของศาสนา เรื่องได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อผมใกล้จะจบการเรียนในปีสองของมหาวิทยาลัย  เมื่อผมได้ไปเรียนต่างประเทศ  ผมไม่เคยคิดแม้แต่น้อยว่าผมจะเปลี่ยนมาเป็นคริสเตียนและไม่เคยคิดว่าศาสนาคริสต์จะเป็นทางเดียวที่จะรู้จักพระเจ้าได้
ผมศึกษาคริสตศาสนศาสตร์ในช่วงหนึ่งแต่ผมก็มีอคติมากและผมก็ไม่ถามเพื่อนคริสเตียนเพื่อให้เขาอธิบายสิ่งต่างๆเกี่ยวกับศาสนาคริสต์เลย  จนกระทั่งผมได้มีส่วนร่วมในการสนทนาเกี่ยวกับศาสนา  ในการสนทนาครั้งนี้ได้ทำให้ความสนใจที่มีเพียงเล็กน้อยในการอภิปรายศาสนศาสตร์ของผมเปลี่ยนเป็นทำให้ผมมีความสนใจเป็นอย่างมาก  ในการสนทนาครั้งนี้ผมก็ได้รู้จักเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ต่อมาได้แนะนำให้ผมเป็นศิษยาภิบาล
ผมมีความหวาดระแวงเป็นอย่างมากเมื่อผมพบเขาครั้งแรกและผมก็ได้ตัดสินใจที่จะพิสูจน์ศาสนาอิสลามต่อเขา  เราเริ่มด้วยการอภิปรายหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์  ผมเริ่มที่จะคิดถึงสิ่งต่างๆอย่างจริงจัง  การอภิปรายของเรานั้นทำให้ผมเริ่มมีคำถามในใจมากมาย  มีการรับรองถึงการช่วยให้พ้นบาปในศาสนาอิสลามไหม?  มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อเป็นทาสของพระเจ้าหรือว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์?  ถ้าอัลกุรอานกล่าวว่าพระเจ้าได้อภัยโทษท่านนบีอาดัมสำหรับการไม่เชื่อฟังแล้วทำไมพระองค์ไม่อนุญาตให้ท่านนบีอาดัมเข้าไปอยู่ในสวรรค์อีกครั้ง?
พระคัมภีร์อินญีลมีความจริงที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่สำคัญและมีหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่สนับสนุนเรื่องที่แท้จริง  ผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเมื่อผมได้ดูและตรวจสอบหลักฐานด้วยตัวเองโดยที่ผมไม่ได้ให้ผู้ใดนำผมนอกจากพระเจ้าพระองค์เดียว  สิ่งนี้ทำให้ผมมีความสนใจมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งหลังจากนั้นอีกสองสามเดือนผมอ่านแต่พระคัมภีร์อัลกุรอานและอินญีล
คำถามเหล่านี้ยังคงวนเวียนอยู่ในความคิดของผม  เมื่อผมเริ่มที่จะทำความรู้จักกับเพื่อนคริสเตียนมากขึ้น  ผมก็ได้สังเกตเห็นว่าพวกเขามีความจริงใจและห่วงใยผู้อื่น  ในตอนแรกนั้นผมคิดว่าการที่พวกเขามาทำดีกับผมนั้นก็เพราะว่าพวกเขาต้องการให้ผมเปลี่ยนศาสนาแต่ผมคิดผิดถนัดต่อมาเมื่อผมได้รู้จักพวกเขามากยิ่งขึ้นนั้นผมจึงได้ทราบว่าพวกเขามีความห่วงใยผมอย่างจริงใจ  ไม่ใช่เพียงเพื่อต้องการจะให้ผมเปลี่ยนศาสนาแต่พวกเขามีความห่วงใยผมอย่างแท้จริงผมเริ่มที่จะค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับคริสตศาสนามากขึ้นในทุกๆวันและผมก็ได้นำสิ่งที่ได้ค้นคว้ามาเปรียบเทียบกับศาสนาอิสลาม
ชีวิตส่วนตัวของผมนั้นเป็นชีวิตที่เสื่อมโทรมทางด้านจิตวิญญาณ  ผมเริ่มมีความสงสัยมากมายและทุกครั้งผมก็หันมาอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงนำ  ในบางครั้งที่ผมศึกษาพระคัมภีร์อินญีลอยู่นั้น  บางถ้อยคำจะยังคงตราตรึงอยู่ในใจของผมเหมือนกับว่าพระเจ้าเองเป็นผู้ทรงนำผมด้วยถ้อยคำเหล่านั้น
ผมสังเกตได้ถึงหลายอย่างเมื่อผมได้มีโอกาสไปคริสตจักรกับเพื่อนคนหนึ่ง  ผมมีความรู้สึกที่แปลกเพราะผมสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างในคริสตจักรซึ่งทำให้ผมอยากจะไปคริสตจักรในทุกๆอาทิตย์ตามเป้าหมายของผมนั้นผมต้องการที่จะให้การค้นคว้าของผมรุดหน้าขึ้นเมื่อถึงเวลาของการปิดภาคเรียน  ผมได้ตัดสินใจพักผ่อนและไปเที่ยวกับเพื่อน  ในทุกๆเย็นเพื่อนๆของผมได้มีการเรียนพระคัมภีร์อินญีลด้วยกันและผมก็นั่งอยู่ด้วยไม่ห่างกันนัก  ผมก็ได้ดูและฟังในสิ่งที่พวกเขาพูดคุยกัน
ผมได้สังเกตเห็นว่าพวกเขามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรักใคร่สามัคคีกันถึงแม้ว่าพวกเขาต่างก็เป็นคนที่มีความแตกต่างกัน  เมื่อผมได้คิดว่าผมได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับศาสนาคริสต์  ในที่สุดผมก็ได้เรียนรู้ว่าผมควรจะทำอย่างไร แต่ผมก็ยังลังเลใจอยู่เพราะผมกลัวถึงผลกระทบที่ผมจะได้รับจากผู้คนมากมาย แต่ผมก็ได้ตระหนักว่าผมมีหน้าที่ต่อพระเจ้าในการดำเนินชีวิตอยู่ในทางที่เที่ยงแท้ของพระองค์
ในวันสุดท้ายของการท่องเที่ยว  หลังจากที่ผมได้ขอดุอาเป็นเวลานาน  ในที่สุดผมก็ได้ตระหนักว่าคำตอบก็คือการไถ่บาปเดียวโดยท่านนบีอีซาเท่านั้น สี่เดือนแล้วที่ผมได้อยู่ในทางของพระเจ้าและยอมรับการไถ่ให้พ้นบาปของท่านนบีอีซา  ผมต้องการที่จะบอกกับมุสลิมคนอื่นๆเกี่ยวกับความจริงของท่านนบีอีซาและความรักของพระเจ้าเมื่อผมได้กลับไปบ้านของผมหลังจากที่ผมเรียนจบ  พี่น้องมุสลิมที่รัก  ผมอยากจะให้ท่านนำอคติที่มีต่อคริสเตียนออกไปก่อนและฟังเราด้วยเหตุผล  เราผูซึ่งได้รับเอาท่านนบีอีซาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
ผมอยากให้ท่านมีความรู้สึกเป็นอิสระที่จะติดต่อกับผมถ้าท่านมีคำถามที่จะถามผม  คำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะถามพี่น้องมุสลิมก็คือ ท่านรู้ไหมว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อท่านตายไป?  คิดให้ดีนะครับ เพราะว่าชีวิตของเราบนโลกนี้ก็ชั่วคราวเท่านั้น  สำหรับผมแล้วนั้นผมมั่นใจว่าผมจะได้ไปอยู่สวรรค์ เพราะท่านนบีอีซาได้ตายเพื่อความผิดบาปของผม และผมก็เชื่อด้วยสุดจิตสุดใจของผมว่าท่านนบีอีซาเป็นพระบุตรของพระเจ้า

... อ่านข้อความนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษ

Answering Islam Thailand, 1999 - 2006. All rights reserved.